ตัวอย่างโคลงโลกนิติ

รูปภาพของ sss29145

 

๏ ปลาร้าพันห่อด้วย   ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา   คละคลุ้ง
คือคนหมู่ไปหา