ชี้ "ดร." ใช้เฉพาะผู้เรียนจบปริญญาเอก [28 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

กกอ.เผยไม่รวมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วอนทุกมหาวิทยาลัยแจงสังคม "ดร." จะใช้เรียกเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก   มิได้รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์. ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ   เรื่อง   การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์   ซึ่งมีความแตกต่างจากปริญญาที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ ปริญญาที่เป็นผลจากการเรียนตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สามารถนำไปใช้ในฐานะเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา   เช่น สมัครงาน รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรหรือสถาบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   อาจารย์ผู้สอนตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เป็นต้น

ส่วนปริญญากิตติมศักดิ์นั้น  เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันได้ประสาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีเกียรติคุณตามที่สถาบันเห็นสมควร เพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการ  และผู้มีเกียรติคุณที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  ซึ่งแตกต่างจากวุฒิทางการศึกษา  และไม่อาจจะนำไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นวุฒิทางการศึกษาข้างต้นได้ และการเรียกคำนำหน้าว่า  "ดร."  นั้น  ในบริบทของอุดมศึกษา   จะใช้เรียกเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก   มิได้รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/55484

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์