ประกาศรายชื่อ 32นักเรียน ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม "ยังไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2" ของค่ายเอสซีจี-มติชน [29 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

32นักเรียน ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้าย เข้าอบรมค่ายนักเขียน หรือ ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสรกล อดุลยานนท์ รองบรรณาธิการบริหาร นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการ จุดประกายปัญญา ปีที่ 5 " ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 " ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน ) และกลุ่มธุรกิจกระดาษ เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี เปเปอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 32 คนจากรอบแรก 59 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดจะได้เข้าร่วมอบรมค่ายนักเขียน หรือ ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 ที่กำหนดจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม  2553  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี 

 

 

โดยทั้ง 32 คนประกอบด้วย
  

1.นายสหรัฐ นาสีเคน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.น.ส.ณวรา หิรัญกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.น.ส.ประภาศิริ อมรชัยวุฒิกุล ร.ร.ศึกษานารี 
4.น.ส.ภัทราพร สิงห์เห ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ 
5.น.ส.ธีรกานต์ ไม้จันทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี 
6.นายพงศกร หมัดซัน ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
7.น.ส.อิมตีซาล ดอเจ๊าะ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
8.นายนิติธร สุรบัณฑิตย์ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.นายณัชพล จินดานนท์ ร.ร.ระยองวิทยาคม  
10.นายทักษ์ดนัย ไชยลังกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


11.น.ส.จารุวรรณ ชื่นชูศรี ร.ร.เบญจราชาลัย
12.นายทินกร พันเพ็ชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13.น.ส.ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
14.น.ส.อัญชฎา อูปแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
15.นายประพันธ์ ภู่พุ่ม ร.ร.กำแพงดินพิทยาคม จ.พิจิตร 
16. นายคทาวุธ ดวงอินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.น.ส.รวิกานต์ เดชดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18.น.ส.พรทิพย์ ผาภูมิโกสุม ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา สังขละ จ.กาญจนบุรี 
19.น.ส.สุนันทา ศิริกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20. น.ส.อนัญญา คูเอี่ยม ร.ร.สมุทรปราการ 


21.น.ส.อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล ร.ร.เบญมราชานุสรณ์ นนทบุรี 
22.น.ส.พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23.น.ส.พรพรรณ เปรมสำราญ ร.ร.ยอเซฟอุปถัมภ์ 
24.นายอรัณภพ พวงสมบัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อุบลฯ) 
25.น.ส.แพรวา มั่นพลศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
26.น.ส.พิชชากร บาลลา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
27.นายสิปปภาส บานเย็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
28.นายจักรเพชร วรสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
29.นายชินรัตน์ สายอุ่นใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
30.น.ส.พรไพลิน จุลพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
31.น.ส.ลลิตา เลี่ยมประวัติ ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย และ 
32.น.ส.พิมพ์พิชา อุสาหจิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายสรกลกล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการคิด อ่าน เขียน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเขียนมืออาชีพที่จะมาเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาและได้มีส่วนร่วมมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระหว่างเข้าฝึกอบรม ผลงานเขียนดีเด่นก็จะได้รับรางวัลมูลค่าเกือบ 100,000 บาทด้วย
  

"ช่วงเวลาที่เข้าฝึกอบรมรวม 4 คืน 5 วันซึ่งตรงกับปิดเทอม หวังว่าน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมจัดตารางเวลาไม่ให้เป็นอุปสรรค อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของโครงการจะได้ติดต่อประสานงานกับทุกคนเพื่อขอคำยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้งหลังปีใหม่ และจะนำเสนอผลงานของทั้ง 32 คนใน"มติชน ออนไลน์" ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป" นายสรกลกล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1261654069&grpid=&catid=04

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์