จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพของ sss29151

 

คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่
"ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"

ประวัติความเป็นมา
เมื่อครั้งที่สร้างเมืองเชียงใหม่นั้น พ่อขุนเม็งรายได้เชิญพ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็น พระสหายร่วมน้ำสาบานกัน มาช่วยเลือกบริเวณที่จะสร้างเมืองใหม่ เมื่อกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ได้ทรงเห็นชัยภูมิที่ราบอันอุดมสมบูรณ์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงตรงดอยสุเทพแล้ว ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งพ่อขุนเม็งรายจึงทรงให้สร้างกำแพงเมืองและขุดคูรอบเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้ง 3 พระองค์ทรงขนานนามเมืองนี้ว่า นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยตอนบน มีระยะทางห่างจากกรุงเทพโดยทางรถยนต์ 720 กิโลเมตร ทางรถไฟ 750 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐเมียนม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชากรจำนวน
ชาย 787,808 คน
หญิง 799,657 คน
รวม 1,587,465 คน

จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่า แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ

1. อำเภอเมือง
3. อำเภอแม่แตง
5. อำเภอสันกำแพง
7. อำเภอเชียงดาว
9. อำเภอฝาง
11. อำเภออมก๋อย
13. อำเภอแม่ริม
15. อำเภอจอมทอง
17. อำเภอสันป่าตอง
19. อำเภอดอยเต่า
21. อำเภอไชยปราการ และกิ่งอำเภอ
1. กิ่งอำเภอแม่ออน
2. อำเภอหางดง
4. อำเภอสารภี
6. อำเภอดอยสะเก็ด
8. อำเภอสันทราย
10. อำเภอฮอด
12. อำเภอพร้าว
14. อำเภอสะเมิง
16. อำเภอแม่แจ่ม
18. อำเภอแม่อาย
20. อำเภอเวียงแหง
22. อำเภอแม่วาง

2. กิ่งอำเภอดอยหล่อ

สร้างโดย: 
ด.ญ.พรชนก เลิศสนธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์