จังหวัดเชียงราย

รูปภาพของ sss29151

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย
"เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา"

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
จังหวัดเชียงราย หรือ เมืองเชียงราย เดิมอยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสน มีประวัติการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1600 ต่อมาพ่อขุนเม็งรายยกทัพมาประทับที่เมืองกู่เต้า ช้างชัยมงคลของพระองค์เกิดหายไป พระองค์ได้ทรงออกตามหาไปจนถึงดอยจอมทองบริเวณริมฝั่งแม่น้ำกก พระองค์ทรงเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนในแถบนี้จึงได้สร้างเมืองขึ้น และทรงขนานนามว่าเมืองเชียงรายและอพยพผู้คนมาอยู่ที่เมืองใหม่แห่งนี้ ต่อมาอาณาจักรล้านนาเสียแก่พม่า เมืองเชียงรายจึงเป็นเมืองขึ้นของพม่าด้วยและต่อมาได้กลับกลายมาขึ้นต่อกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 785 กิโลเมตร มีสนามบินกรุงเทพฯ-เชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพพม่า

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสาธารณรัฐสหภาพพม่า

สร้างโดย: 
ด.ญ.พรชนก เลิศสนธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์