ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลของข้าพเจ้า

 

ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลของข้าพเจ้า(สมัยปัจจุบัน)มาจากหนังสือ มาจากผู้อื่นเล่าให้ฟัง มาจากความคิดส่วนตัว

        มีการปฏิวัติอุสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงหลังศตวรรษที่18  โดยเริ่มจากอังกฤษและอพร่ไปในยุโรปและอเมริกา  เกิดการเปลี่ยนแปลง  คือ
        1.
โครงสร้างทางสังคม  :  การกำเนิดของชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพ
                -
ชนชั้นกลาง  ได้แก่  พ่อค้า  นักธุรกิจ  นายธนาคาร  ผู้ร่ำรวยจากการค้า  นักปราชญ์  ศิลปินต่างๆ
                -
ชนชั้นกรรมาชีพ  ได้แก่  เกษตรกรที่ละทิ้งไร่นาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ่  

        2. การเติบโตของแนวคิด  :  เสรีนิยม และสังคมนิยม
                -
แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism)
        
เน้นการเคลื่อนไหวให้มีเสรีภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิเสมอภาค  นำไปสู่การแข่งขัน  สอดคล้องกับความต้องการของชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น เพราะชนชั้นกลางสามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้ง่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงชาติกำเนิด  แนวคิดนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย  นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกา ค..1776  และการปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.
.1789
        
ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างมีเสรีภาพ  รัฐบาลต้องไม่แทรกแซง  หน้าที่ของรัฐคือการควบคุมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย

             - แนวคิดสังคมนิยม (Socialism)
        
สภาพการณ์ที่กรรมกรถูกเอารัดเอาเปรียบ  และแนวคิดเสรีนิยมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสในสังคม  จึงมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขสังคมให้มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและปรารถนาจะสร้างสังคมอุดมคติที่มีความยุติธรรม  เต็มไปด้วยความสุข  มีชึวิตที่เท่าเทียมกัน

http://www.thaigoodview.com/node/54605

http://www.thaigoodview.com/node/54605

ส่งงานแล้วนะค่ะ คุณแม่ ตรวจด้วย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์