ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์คืออะไร


คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือทางอิเล็คทรอนิคส์ ที่ช่วยผ่อนแรงงานทางด้านสมอง ให้กับมนุษย์
ขนาดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแ