ปัญหาสุขภาพจิต ปมเด็กไทย ก้าวร้าว-สมาธิสั้น [05 ม.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจความเข้มแข็งเด็กไทย พบเด็ก ในวัยเรียน อายุ 6 - 11 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ไร้เพื่อน ร้อยละ 73 ตามมาด้วย ก้าวร้าว และ สมาธิสั้น...

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน อายุ 6-11 ปี โดยติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งด้านจิตใจของเด็ก และการดูแลช่วยเหลือเด็กไทย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ดำเนินงานผ่าน 16 ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง และ ให้การดูแลช่วยเหลือ มีเด็กเข้าร่วมโครงการ 1,732 คน ผลการดำเนินงาน พบว่า 4 อันดับ ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก ได้แก่ 1.ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน คิดเป็น ร้อยละ 73.9 2.ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 29.6 3.ปัญหาสมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่ง ร้อยละ 27.8 และ 4.ปัญหาด้านอารมณ์ ร้อยละ 13.9 ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงโดยการจัดกิจกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้ ผลปรากฏว่าเด็กดีขึ้น มีปัญหาลดลง

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน และดำเนินการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็ก เพื่อหาแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ได้อย่างตรงจุด โดยทำการสำรวจเด็กวัยเรียน จำนวน 1,080 คน ใน 4 ภาค 9 จังหวัด ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ เชียงราย สุรินทร์ อำนาจเจริญ ลพบุรี สมุทรปราการ ตราด กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจ พบว่า เด็กไทยมีความเข้มแข็งภายในตนเอง ด้านคุณค่าของตน ร้อยละ 92.0 ด้านสติปัญญาการเรียนรู้ ร้อยละ 67.8 ส่วนปัจจัยเสริมความเข้มแข็งของเด็กจากภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว ร้อยละ 61.5 จากเพื่อน และ โรงเรียน ร้อยละ 58.6 และ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเพียงร้อยละ 54.5 ทั้งนี้ ปัจจัยเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจที่เด็กประเมินว่าตนเองมีมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว 2.การถูกสอนเรื่องความซื่อสัตย์ 3. การถูกสอนให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง มีจุดยืนที่ชัดเจน 4.การถูกสอนเรื่องความรับผิดชอบ และ 5.การมีเป้าหมายชีวิตและมองโลกในแง่ดี

ด้าน พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อน เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ เนื่องจาก เป็นการดำเนินชีวิตทางสังคมของเด็ก เพราะเพื่อนเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก ทั้งการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ การใช้ชีวิตด้วยกัน หากเด็กไม่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อนที่จะร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก็จะขาดโอกาสในการเรียนรู้ และทำให้เกิดความเครียดในเด็ก จนหันเหไปอยู่กับกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับสังคม

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/56969

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai