Dual MBA-Dual BBA เรียนจบรับสองปริญญา ไทย-อเมริกา

          สองหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากได้ปริญญาพร้อมกันสองใบจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย
          หลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Stratford University, Virginia, USA และ Institute of Technology Ayothaya (ITA), Thailand หรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับนักศึกษาในสองหลักสูตร คือ ปริญญาโทและปริญญาตรี เพื่อเรียนต่อในโปรแกรม Dual MBA หรือ Dual BBA 
          จุดเด่นของ Dual MBA และ Dual BBA อยู่ตรงที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียเงินเพื่อไปอเมริกา แต่เรียนในประเทศไทย เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับปริญญา Stratford University ขณะเดียวกันก็ได้รับปริญญาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาด้วย เมื่อพิจารณาจุดเด่นแต่ละด้านแล้วจะพบว่า
          1.หลักสูตรเรียนที่ประเทศไทย ได้ปริญญา 2 ใบ  
          2.Stratford University (SU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานก.พ.
          3.Stratford University (SU) ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) โดย the United States Department of Education และ the State Council of Higher Education for Virginia (SCHEV)
          4.สอนโดยทีมคณาจารย์ที่จบ Ph.D และ DBA จาก Stratford University และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆมากมายทั้งใน และต่างประเทศ 
          5.หลักสูตร IMBA เรียน 12 วิชา (36 หน่วยกิต) ระยะเวลาเรียน 12-15 เดือน พร้อมสัมมนา และศึกษาดูงานกับองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ เช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Beijing University)
          6.นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาที่ Stratford University 1 ภาคการศึกษา
          7.นักศึกษาสามารถเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรที่ Stratford University ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
          8.นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ (On-line Library) ของ Stratford University เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยได้ทุกเมื่อทุกเวลา 
         
Dual MBA Degrees 
         
โครงการจัดตั้งหลักสูตรนานาชาติ IMBA ปริญญาโท 2 ใบ 
          -IMBA Concentration in Entrepreneurship   
          -IMBA Concentration in Marketing
          -IMBA Concentration in Hospitality and Tourism Management 
        
  Reference List of Faculty members
          1.Professor Fred Swidrczek, Ph.D., University of Pittsburgh
          2.Professor Horng, Ph.D., Northwestern University
          3.Professor Lin William, Ph.D., Stanford University
          4.Professor Teng, Ph.D., University of California, Los Angeles 
          5.Professor Shen, Ph.D., Columbia University 
         
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาโท (ปริญญาของ ITA และ Stratford University)
          -จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
          -มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 
          -TOEFL 550 หรือ (Computer-based 213) หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนภาษาอังกฤษ ESL ของ Stratford University 
          -จดหมายรับรองจากหน่วยงาน และ Resume
          Dual BBA Degrees 
       
   โครงการจัดตั้งหลักสูตรนานาชาติ BBA ปริญญาตรี 2 ใบ 
          -BBA Concentration in Management    
          -BBA Concentration in Marketing
          -BBA Concentration in Hospitality and Tourism Management 
         
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
          -หลักสูตร 4 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
          -หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) จบการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชานั้น
          -TOEFL 550 หรือ (Computer-based 213) หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนภาษาอังกฤษ ESL ของ Stratford University 
         
ติดต่อและสมัคร
          โครงการดังกล่าวเตรียมเปิดสอนในเดือนมิถุนายนนี้ สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์รับสมัครในประเทศไทย Smile Campus International 688/39 หลักสี่สแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2970-1232  E-mail:
smile@smilecampus.com 
          เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
www.stratford.edu www.ayothaya.ac.th


          ข้อมูลจากทีมข่าว "การศึกษาวันนี้" www.elearneasy.com เขียนโดย พี่ฮาร์ท

เรียน2ปีจบ !!
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณสมบัตรผู้สมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว สปา ร้านอาหาร ฯลฯ เป็นระยะเวลา
ไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร

-

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค.2552

เข้าไปเช็คคุณสมบัติต่างๆ และเรื่องทุนการศึกษาได้ที่
http://www.nubkk.nu.ac.th/v3/bac_1.php
หรือโทร โทรศัพท์ 0-2655-3700 (ถึง 03)
โทรสาร 0-2655-3699

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์