มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรียนป.บัณฑิต-มหาบัณฑิต

 


           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 กำหนดขายใบสมัคร ภาคต้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 2,484 คน


           คุณสมบัติผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา