รายงานโปรแกรม Microsoft Excel

รูปภาพของ abp3372

โปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007 เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีต (Spreadsheet) ที่ออกแบบมาสำหรับบันทึก วิเคราะห์แนวโน้มของยอดขายจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในตาราง และนำแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ตลอดจนพัฒนาให้เป็นระบบงานที่มีขีดความสามารถสูง มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ได้โดยใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้น เมื่อเทียบกับเวลาที่คุณใช้เครื่องมือแค่ปากกากับกระดาษ
 
วัตถุประสงค์ของ โปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007

 1. เพื่อให้ได้ทราบถึงคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel และสามารถทำสเปรตชีตได้
 2. เพื่อสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้จัดเก็บข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรมในการคำนวณนี้ได้
 3. สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อใช้งานต่างๆในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ดีกว่าเวอร์ชันเดิม
 5. Microsoft Excel ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้ใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 6. เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของมนุษย์ในการคิด คำนวณที่มีรูปแบบซ้ำๆ
 7. การใช้เวลาให้คุ้มค่าในเรื่องของการคำนวณโดยมีสูตรที่ทำให้เราสามารถเข้าใจ และนำไปใช้ได้
 8. เพื่อนำฟังก์ชัน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณ Excel มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 9. เพื่อหาจำนวนค่าเฉลี่ยต่างๆ มาทำเป็นสถิติ
 10. สามารถหาข้อสรุปจากผลลัพธ์ที่ได้จากตาราง Excel
 11. สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมาบันทึกไว้ในโปรแกรม Excel เพื่อหาผลลัพธ์ได้

ดเด่นของ โปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007

 1. จะมีแอพพลิเคชันครอบคลุมพื้นฐานต่างๆเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การเริ่มต้นและการออกจากเอ็กเซล การใช้เมนู แถบเครื่องมือ และไดอะล็อกบ๊อกซ์ การคีย์ข้อความและตัวเลข
 2. การสร้างสูตรแบบง่ายๆ การแก้ไขแผ่นงานและสมุดงาน การพิมพ์และการบันทึกสมุดงาน
 3. ปรับปรุงแผ่นงานของคุณให้น่าสนใจขึ้น การกำหนดรูปแบบต่างๆบนแผ่นงาน การเพิ่มและการแก้ไขรูปภาพ การวาดรูปทรงต่างๆ การแทรกคำอธิบาย การสร้างแผนภูมิหรือกราฟ และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่
 4. มีเทคนิคมากขึ้นสักหน่อย แต่ก็เป็นประโยชน์มาก เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลในแผ่นงาน
 5. ช่วยให้คุณปรับแต่งการใช้งานของเอ็กเซลได้ละเอียดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการเลือกสภาพแวดล้อมการทำงานเอง เปลี่ยนมุมมองในแผ่นงานร่วมกับเทมเพลต
 6. ช่วยงานของคูณทำได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมโยง การประมวลผลเพื่อรวมข้อมูล 
 7. อ้างอิงhttp://mfatix.com/home/node/103

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์