ธีระสั่งจับตาทุจริตไทยเข้มแข็งของ วธ. [12 ม.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

เผยเตรียมฟันผู้บริหารฮั้วผู้ประกอบการ เร่งให้แจงรายละเอียดทั้ง 7 โครงการ พร้อมเปลี่ยน ปธ.อนุ กก.ลานบุญลานปัญญาใหม่...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับงบประมาณ จำนวน 612 ล้านบาท สำหรับใช้สนับสนุนโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยได้นำร่อง 7 โครงการนั้น ขณะนี้ ได้มอบหมายคณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ของกระทรวงฯ จัดทำรายละเอียดโครงการต่างๆ รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานบางโครงการถูกจับตามองจากสังคมว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย รวมทั้งการให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการของโครงการไทยเข้มแข็งของ วธ. มาร่วมจัดงานหาประโยชน์จากการโครงการต่างๆ นั้น ได้ย้ำชัดเจนว่า ตามหลักการผู้เป็นคณะกรรมการไม่สามารถเข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ได้ และผู้บริหารจะต้องยึดการดำเนินงานด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม และต้องปกป้องงบประมาณแผ่นดินทุกบาท หากพบว่ามีการทุจริต คอรัปชัน จะต้องถูกสอบสวนทางวินัยทันที

นายธีระ กล่าวต่อว่า จากการที่ วธ.ได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็งของ วธ.นั้น ทางสำนักงบฯ ได้เร่งรัดให้ วธ.กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูล ทั้ง 7 โครงการเพื่อใช้ในการขอเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานต่างๆ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะทยอยเบิกจ่ายงบประมาณมาใช้ในโครงการต่างๆ และให้การดำเนินงานลงสู่ประชาชนได้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงบประมาณได้เสนอว่าแผนงานต่างๆ ของ วธ. อาจจะมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมบางส่วนได้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ใช้ปฏิบัติได้จริง และสร้างเงินหมุนเวียนให้กับชุมชน และประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ วธ.ได้มีการปรับเปลี่ยนประธานคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการ ลานบุญลานปัญญา ของกรมการศาสนา (ศน.) ตามที่ นางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัด วธ.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ เสนอ โดยได้เปลี่ยนให้นายสด แดงเอียด อธิบดี ศน. ขึ้นมาเป็นประธานแทน เนื่องจาก นางโสมสุดา ให้ความเห็นว่า เพื่อการดำเนินงานจะได้มีความคล่องตัว และไม่หยุดชะงัก อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2554 ศน.จะต้องมีบรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำ ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่าการเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/58320

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์