การเดินทางของแสง

      

การเคลื่อนที่ของแสง แหล่งกำเนิดแสง และเซลล์สุริยะ             แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ช่วยให้นักเรียนมองเห็นในเวลากลางวัน นักเรียนใช้แสงจาก     ไฟฟ้าช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน นอกจากนี้นักเรียนยังใช้แสงทำประโยชน์ต่างๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับแสงจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ และสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย 

การเคลื่อนที่และการเดินทางของแสง

             ถ้าเราสังเกตรอบตัวเราในแต่ละวัน  จะเห็นการเดินทางของแสง                                                      แสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆแสงที่ส่องผ่านหน้าต่าง             ลำแสงเล็ก ๆ เรียกว่า รังสีของแสงแสดงว่า แสงเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทุกทาง  แสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดทุกทิศทาง และเคลื่อนที่เป็นส่วนตรง แสงไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น แสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังโลกมีความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที  หรือ 186,000 ไมล์ ต่อวินาที แต่แสงใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกเพียงประมาณ 8.5 นาทีเท่านั้นแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ1.   แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์  แสงจากดวงดาว  แสงจากหิ่งห้อย   ฯลฯ