ความเป็นมาเมื่อวันวาน....

“ บาโงสะโต ” บาโง
เป็นชื่อของเนินเขา ส่วน “สะโต” คือ ผลกระท้อน
ในสมัยก่อนเนินเขานี้มีการปลูกต้นกระท้อนมาก ชาวบ้านบริเวณนี้จึงตั้งชื่อตำบลว่า
“บาโงสะโต”
เมื่อชาวบ้านเรียกขานกันเป็นเวลายาวนาน
ทางราชการจึงแต่งตั้งเป็นชื่อตำบลอย่างเป็นทางการ โดยทับศัพท์จากภาษาท้องถิ่นว่า
“ตำบลบาโงสะโต”
ตำบลบาโงสะโตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอระแงะ ในทั้งหมด 7
ตำบล ซึ่งเป็นตำบลที่เก่าแก่พอสมควร ก่อนที่จะมาเป็นตำบลบาโงสะโต
แต่ก่อนเคยเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่า บาโงสะโต
ซึ่งเรียกภาษาไทยก็คือ
บ้านเกาะสะท้อนและมีเพื่อนบ้านข้าง ๆ กระจัดกระจายที่หมู่บ้านบาโงสะโต
ซึ่งต่อมาทางการก็ได้ยกฐานะหมู่บ้านบาโงสะโตเป็นตำบล ขณะนี้มีหมู่บ้านทั้งหมด 8
หมู่บ้าน

เนื้อที่

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก
ทำสวน และทำนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,851
ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 15,100 ไร่ และเป็นที่ที่อยู่อาศัย 2,751 ไร่

* อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบองอ   และตำบลกาลิซา อ.ระแงะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเฉลิม อ.ระแงะ

ตำบลบาโงสะโตประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านบาโงตา

2. หมู่ที่ 2 บ้านเจ๊ะเก

3. หมู่ที่ 3 บ้านลูโบ๊ะบาตู

4. หมู่ที่ 4 บ้านบละแต

5. หมู่ที่ 5
บ้านตราแด๊ะ

6. หมู่ที่ 6 บ้านบาตูบือซา

7. หมู่ที่ 7 บ้านบาโงสะโต

8. หมู่ที่ 8 บ้านบาโย

*
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะของเศรษฐกิจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโตขึ้นอยู่กับ
การเกษตรและการค้าขาย
โดยสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ ได้แก่ ลองกอง
ซึ่งมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ สังคมโดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดี
มีการแบ่งเป็นเขตชุมชนย่อยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

*
ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,587 คน
แยกเป็น
ชาย 4,686 คน
หญิง 4,901 คน (สำรวจข้อมูล
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 134 คน กำลังออนไลน์