ฟางข้าว

รูปภาพของ sss28249

ฟางข้าว ประโยชน์ใกล้ตัว

คุณสมบัติ
- ผลพลอยได้จากการปลูกข้าว มีมากหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือในช่วงแล้ง
- มีคุณค่างทางอาหารต่ำ มีโปรตีน เยื่อใย และค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 2.76%, 36.17% และ 45% ของวัตถุแห้งตามลำดับ
- อัตราการย่อยได้ต่ำ ทำให้ฟางอยู่ในกระเพาะนาน สัตว์จึงได้รับโภชนะต่าง ๆ น้อย ถ้าให้สัตว์กินฟางอย่างเดียวนาน ๆ จะทำให้น้ำหนักตัวลด

ข้อจำกัดและข้อแนะนำการใช้
- ฟางใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง และควรใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือเสริมด้วยใบพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูง
- การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว เพื่อให้สัตว์ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ได้แก่ การทำฟางหมักยูเรีย และฟางปรุงแต่งสด โดยใช้สารละลายยูเรีย-กากน้ำตาล ราดฟางให้ทั่ว(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
- การใช้ฟางหมักเลี้ยงโค-กระบือ สามารถใช้ในสภาพเปียกหรือแห้งก็ได้ ฟางหมักที่เปิดจากกอง ใหม่ ๆ มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย ควรทิ้งไว้สักพัก (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ก่อนให้สัตว์กิน ถ้าใช้ฟางหมักยูเรีย เป็นอาหารหยาบอย่างเดียว ควรเสริมอาหารข้น เพื่อให้เกิดแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนของ จุลินทรีย์ และควรมีน้ำสะอาดให้โค-กระบือกินตลอดเวลา

ประโยชน์ของฟาง                          

       1. เป็นหัวปุ๋ยชั้นดี ฟางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ฯลฯ     ถ้าหากเรานำฟางไปคลุมดิน    จะทำให้พืชผักเจริญเติบโต แข้งแรง ทนต่อศัตรูพืชได้อย่างดี   ท่านที่ไม่ชอบฟางอาจทำให้ระคายผิวบ้าง   จึงหันไปใช้มูลวัวมูลควายแทน    ท่านเคยสังเกตไหมครับว่า  วัวควายกินอะไร พวกมันกินหญ้า กินฟางก็นำไปบำรุงร่างกายของมันทั้งหมด     ส่วนที่เหลือก็ขับถ่ายออกมาเป็นกากเดนของฟางประโยชน์ก็มีน้อย  จึงเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามูลวัวมูลควาย 10 ส่วนจะเท่ากับฟาง 1 ส่วน       หรือเปรียบเทียบให้ชัดเจนเข้าไปอีกว่า  ฟางเปรียบเหมือนรถมือหนึ่งหรือรถใหม่  มูลวัวมูลควายเปรียบเสมือนรถมือสอง ท่านจะเลือกเอาอะไร     ฟางเป็นส่วนหนึ่งของแม่โพสพ (ข้าว)   นอกจากฟางแล้วยังมีแกลบ  รำ ละอองข้าว (คายข้าว)     ทั้งหมดคือผลผลิตที่ออกมาจากข้าว  เป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อดินและมนุษย์เป็นอย่างมาก ถ้าหากชาวไร่ชาวนาหันมาใช้วัตถุดิบเหล่านี้แทนปุ๋ยเคมีแล้ว    จะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้เราขาดดุลการค้าอย่างมากมายมหาศาล

       2. ฟางช่วยปรับโครงสร้างของดิน ที่เป็นกรดหรือเป็นด่างให้เกิดความสมดุลในตัวมันเองดินที่เป็นกรด (Acid Soils) หมายถึงดินที่มีค่า ph ต่ำกว่า 7.0    ดินที่เป็นด่าง (Alkaline Soils) หมายถึงดินที่มีค่า ph สูงกว่า 7.0    ไม่ว่าดินจะเป็นกรดหรือเป็นด่าง     ถ้าหากท่านเอาฟางไปคลุมดินไว้ สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ หายไปเองทันที ช่วยรักษาหน้าดินตามธรรมชาติของดิน   ถ้าหากไม่มีอะไรปกคลุมหรือกั้นเอาไว้    หน้าของดินจะเสื่อมสลายและสูญเสียไปกับสายลมน้ำและแสงแดดซึ่งจำทำให้ดินเป็นดินด้านอย่งรวดเร็ว     แต่ถ้าหากเรานำฟางไปคลุมดินไว้จะทำให้เกิดชั้นหน้าดินอีกทีหนึ่ง ช่วยคลุมหญ้าและวัชพืชต่างๆ เมื่อเรานำฟางไปคลุมหญ้าและวัชพืชหนาพอสมควร     โดยไม่ให้อากาศหรือแสงแดดส่องถึงพื้นดิจะทำให้หญ้าและวัชพืชเน่าเป็นปุ๋ยหมักตามธรรมชาติอย่างดี หลังจากนั้นเราก็จะสามารถแหวกฟางออกปลูกพืชผักต่างๆ ไดโดยไม่ต้องออกแรงมากนักฟางรักษาความชื้นให้แก่ดินเป็นการสร้างดินให้มีชีวิต

      3. สร้างระบบนิเวศ    ถ้าหากเราทำกสิกรรมที่ใช้ฟางเป็นหลัก จะทำให้ประหยัดน้ำมากขึ้น     ช่วยให้เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อดิน  ตามธรรมชาติดินที่ว่างเปล่าหรือดินโล้น   จะเป็นดินป่วย   ดินดาน     ดังนั้น ถ้าหากเราปลูกพืชลงไปพืชผักจะอ่อนแอ    ไม่เจริญเติบโต     ศัตรูของพืชก็จะมาทำลาย    แต่ดินที่คลุมด้วยฟาง     จะเป็นดินที่ร่วนซุยเพราะไส้เดือน จุลินทรีย์และสัตว์ต่างๆ ช่วยกันพรวนดิน        ดินที่คลุมด้วยฟางก็จะเป็นอาณาจักรของสัตว์ต่างๆ    เพราะระบบนิเวศวิทยาอุดมสมบูรณ์ เช่น คางคก แย้ จิ้งเหลน แมงมุม ฯลฯ    การระบาดของแมลงศัตรูพืชก็จะค่อยๆ หายไปโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สารขับไล่แมลง       ดังนั้นการทำลายชีวิตของสัตว์ต่างๆ ในไร่นา นอกจากจะผิดศีลธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว       ยังเป็นการทำลายทำลายสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ให้เสื่อมลงไปอย่างน่าเสียดายเป็นที่สุด

       ถ้าหากเรานำไปคลุมสวนผักของเราทุกๆ ปี      จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ     พืชผักนานาชนิดจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลประคบประหงมมากนัก      ยิ่งไปกว่านั้นจะเกิดเห็ดต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดฟางให้เราได้มีอยู่มีกินทั้งปี     ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้พวกเราเห็นความสำคัญของฟาง      เมื่อเห็นกองฟาง หรือเส้นฟางจงระลึกอยู่เสมอว่า     นี่คือทองคำหรือทรัพยากรอันมีค่า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูง     ประหยัดสุด     เพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นในโอกาสต่อไป      อีกอย่างหนึ่งการทำกสิกรรมธรรมชาติด้วยฟาง ควรเริ่มทำในพื้นที่ขนาดเล็กไปหาพื้นที่ขนาดใหญ่     หรือทำในสิ่งที่ใกล้ๆ ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว       พยายามปลูกพืชผักที่ปลูกง่ายไปหาผักที่ปลูกยาก     หรือถ้าคิดอะไรไม่ออก ขอบอกให้ปลูกพืชตระกูลถั่ว เราจะประสบผลสำเร็จในที่สุด

       ในเดือนหน้าจะมาพูดถึงพืชตระกูลถั่ว และพืชผักที่ควรปลูกในแต่ละฤดู     

     

สร้างโดย: 
ด.ญ. ธรชญาน์ สุขสายชล ม.3/8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์