ประวัติศาสตร์สากลตามความเข้าใจ

ปัจจุบันโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศ จนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างประเทศ
       ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละประเทศมีการกำหนดนโยบายผลประโยชน์ของรัฐ ของตนเป็นสำคัญ ผลประโยชน์ของรัฐ มีดังนี้
          - ความอยู่รอดของชาติ และความมั่นคงของชาาติ
          - อำนาจของชาติ
          - ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ
          - อุดมการณ์ของชาติ
          - การกินดีอยู่ดีของประชากร
ความขัดแย้ง หมายถึง ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างกลุ่มมนุษย์
การประสานประโยชน์
             การประสานประโยชน์ หมายถึง การร่วมมือกันเพื่อรักษาและป้องกันผลประโยชน์ของตน หรือระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อประเทศไทย
       ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทยได้รับการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติอื่น รวมทั้งนำเอาความเจริญก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น  ………ที่มา  http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/44.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์