ของเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย' ---ว่าวว ว.!

รูปภาพของ pcc02943

ชื่อ เด็กหญิงพิชญ์โสภา   มีสุวรรณ  ชั้น ม.1/4  เลขที่  30

วัน เดือน ปี ที่สืบค้น : 16.01.10

เรื่อง : ของเล่นภูมิปัญญาไทยย ย.! [ว่าวไทย] 

ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ :  http://www.freewebs.com/bin10229/index2.html

1.ใครเป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้ ?

ตอบ นายวรเชษฐ์  ยาวารี

2.เจ้าของเว็บไซต์นี้เป็นหน่วยงานหรือองค์การใดเชื่อถือได้หรือไม่เพราะอ่ะไร?

ตอบ เชื่อถือได้เพราะเจ้าของเว็บไซต์เป็นนักเรียนที่ทำงานเว็บไซต์ส่งอาจารย์โดยมีรูปและข้อมูลอ้างอิงไว้อยู่ในเว็บไซต์อยุ่แล้ว

3.เว็บไซต์นี้เรียกข้อมูลได้เร็ว ง่ายและสะดวกหรือไม่เพียงใด?

ตอบ  เรียกข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว

4.เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใด มีความเป็นกลางหรือไม่และกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร?

ตอบ  เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอเรื่องว่าวไทยทุกๆชนิดและกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์และผูคนทั่วไป

5.เนื้อหาสาระที่นำมาเสอนมีความคาดเคลื่อน ผิดพลาดบ้างหรือไม่ ถ้ามีมากน้อยเพียงใด?

ตอบ  ไม่มีความคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอะไรใดใดทั้งสิ้น เพราะเจ้าของเว็บไซต์อธิบายได้ชัดเจน

6.เนื้อหาสาระที่นำมาเสนอเกี่ยวกับอะไร มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียนระดับใด?

ตอบ เนื้อหาสาระที่นำมาเสนอนั้นเกี่ยยวกับเรื่องว่าวไทยเหมาะสมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและผู้คนทั่วไป

7.เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ ต้องค้นหาเพิ่มจากเว็บไซต์อื่นอีกหรือไม่?

ตอบ  เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลเพียงพอไม่ต้องสืบค้นจากเว็บไซต์อื่นอีกก็ได้ แต่!ถ้าเราจะหารเพิ่มจากเว็บไซต์อื่นก็ไม่ผิดเพราะเป็นสิทธิ์ของเรา

8.ข้อมูลความรู้เป็นปัจจุบันทันสมัยหรือไม่ และเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด?

ตอบ  มีความทันสมัยปานกลางและเมื่อศึกษาแล้วเกิดความเข้าใจง่าย

9.จุดเด่นของเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง?

ตอบ  ประวัติความเป็นมาและวิธีการทำว่าวไทย

10.การนำเสนอสีตัวอักษร สีพื้น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร?

ตอบ  เหมาะสมมีภาพนิ่งและวิธีการทำประกอบพอเข้าใจ 

 

ประวัติความเป็นมาของว่าวไทย

่    สมัยสุโขทัย (พ. ศ.1781-1981) มีความนิยมเล่นว่าวในหมู่เจ้านาย จนเกิดเป็นเรื่องราวความรักของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งโปรดการเล่นว่าวมาก วันหนึ่งพระองค์ทรง เล่นว่าวในวัง สายป่านขาดลอยไปตกที่หลังคาบ้านพระยาเอื้อ พระองค์เสียดายว่าวมาก เมื่อถึงเวลากลางคืนจึงปลอมตัวเป็นคน สามัญ ปีนออกจากวังไปเก็บว่าวที่บ้านพระยาเอื้อ แล้วพบว่าพระยาเอื้อมีลูกสาวสวย ทำให้พระองค์เกิดความรักกับลูกสาว พระยาเอื้อ

    สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) การเล่นว่าวได้รับความ นิยมมาก ตั้งแต่พระมหากษัตริย์เรื่อยมาจนถึงสามัญชน ในสมัย สมเด็จพระเพทราชา ได้ใช้ว่าวในการสงครามด้วย โดยใช้ลูกระเบิดติดกับว่าวแล้วจุดไฟตามสายป่าน ใส่ฝ่ายข้าศึก การแข่งขันว่าวจุฬา และปักเป้าเกิดขึ้นในสมัยนี้ โดย พระมหากษัตริย์จะทรงว่าวจุฬา ถ้าใครเล่นว่าวปักเป้าเข้ามาในเขตของ ก็จะถูกคว้าลงมา
    หลักฐานจากจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอลาลูแบร์ อัครราชฑูตจากราชสำนักฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย ได้เขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุการ เดินทางไว้ว่า "ว่าวของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามปรากฏในท้องฟ้าของทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 2 เดือนของฤดูหนาว และทรงแต่งตั้งขุนนางให้คอยผลัดเปลี่ยนเวรกันถือสายป่านไว้"
    บาทหลวง ตาชาร์ด ซึ่งเป็นบาทหลวงในนิกายเยซุอิค ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 19 ส่งเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ได้เขียนบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับว่าว ไว้ว่า "ว่าวเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวสยามที่ทะเลชุบศร และเมืองลพบุรี ขณะที่ สมเด็จพระนารายณ์ประทับอยู่นั้น ในเวลากลางคืนรอบพระราชนิเวศน์ จะมีว่าวรูปต่างๆ ลอยอยู่ ว่าวนี้ติดโคมไฟส่องสว่าง และลูกกระพรวนส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง"

    สมัยรัตนโกสินทร์ การเล่นว่าวยังเป็นที่นิยมกันอยู่มาก โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2111) พระองค์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเล่นว่าวได้ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ที่เล่นว่าวใกล้พระบรมมหาราชวังมีโทษถึงการตัดมือ เนื่องจากอาจลอยไปทำลายยอดและเครื่องประดับของตัวปราสาทได้ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการจัดการแข่งขัน ว่าวจุฬา-ปักเป้า ชิงถ้วยทองคำพระราชทาน ที่พระราชวังดุสิต การแข่งขันนี้มีเป็นประจำทุกปี จนสิ้นรัชสมัยของพระองค์ ต่อมาใน ช่วงปีสุดท้ายในรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) พระองค์ได้ทรง ฟื้นฟูกีฬาว่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
    หลังจากนั้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาว่าว ระหว่างจุฬา-ปักเป้าประจำปีขึ้นมาอีก แต่ก็มีอันต้องว่างเว้นไปอีก เนื่องจากว่า รัฐบาลไม่ส่งเสริม และว่าวเป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับระบบการจ่ายไฟฟ้า เพราะมีว่าวไปติดสายไฟ และเคยมีคนถูกไฟดูดตายก็มีมาก จึงทำให้การเล่นว่าวเสื่อมความนิยมลงไป และคนมีที่มีภูมิปัญญาด้านนี้เริ่มร่อยหรอลง เด็กรุ่นใหม่ที่เล่นและทำว่าวเองเริ่มที่จะไม่มีให้พบเห็น
    จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยรู้จักการเล่นว่าวมาไม่ต่ำกว่า 700 ปีแล้ว เราจึงควรอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะของชาตินี้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

ชนิดของว่าวไทย

ว่าวจุฬา

ว่าวปักเป้า

ว่าวนกฮูก

ว่าวนกยูง

ว่าวงู

วิธีการทำว่าวไทย

    ว่าวแม้จะทำจากไม้ไผ่และกระดาษว่าว ซึ่งใช้อุปกรณ์ไม่มากเพียงไม่กี่ชิ้น แต่ต้องอาศัยศิลปะและความชำนาญอย่างมาก โดยเฉพาะการทำว่าวจุฬา และว่าวปักเป้า ไม้ไผ่ที่ใช้ทำว่าวมักใช้ไม้ไผ่สีสุกทำ ต้องมีเคล็ดลับการเลือกแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนัก บางแห่งจะมีการดูอายุของไม้ไผ่ด้วยว่าไม่ให้อ่อนหรือไม่ให้แก่เกินไปจะมีผลต่อความยืดหยุ่นของเนื้อไม้ หลังจากได้ไม่ไผ่มาแล้วต้องนำมาเหลาให้ได้ขนาดและความยาวที่เหมาะสม และยังต้องทดสอบความยืดหยุ่นของไม้ไผ่เมื่อนำมาดัดงอด้วยว่าสามารถดัดงอได้ดีหรือไม่
ขนาดและความยาวของไม้ไผ่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของว่าวที่จะทำ ถ้าเป็นว่าวจุฬาขนาดมาตรฐานใช้แข่งขัน ก็จะมีตัวใหญ่มาก ต้องทำอย่างแข็งแรงและได้ขนาดที่เหมาะสม ถ้าเป็นว่าวปักเป้าตัวจะเล็กลงมา เน้นความคล่องแคล่วปราดเปรียว ส่วนว่าวงู ว่าวนกฮูก เน้นความสวยงามของกระดาษที่ปิดมากกว่า เมื่อได้ไม้ไผ่มาตามขนาดที่ต้องการต่อไปก็ถึงขึ้นทำโครงว่าว โดยถ้าเป็นว่าวปักเป้าจะใช้ไม่ไผ่ 2 ชิ้นขัดกันขึ้นมาเป็นโครง ยึดกันด้วยด้าย ซึ่งขึ้นตอนนี้ก็สำคัญเนื่องจากการผูกด้ายยึดโครงต้องมีความพอดีไม่ให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป ไม่งั้นว่าวจะเสียศูนย์ได้เวลาเล่น
    เมื่อได้โครงว่าวแล้ว ก็ถึงขึ้นตอนการปิดกระดาษ กระดาษที่ใช้ทำว่าว จะเป็นกระดาษว่าว หรือบางคนใช้กระดาษสาอาจจะเป็นของประเทศไทยหรือจีนก็ได้ ปางรายมีเทคนิคคือปิดกระดาษตอนเช้าๆ ตอนสายๆอากาศอุ่นขึ้นกระดาษก็จะตึงพอดี หลังจากปิดกระดาษเสร็จแล้วก็มาเจาะรูผูกคอซุง โดยต้องดูความสมดุลของว่าว ว่าไม่เอียงซ้ายหรือขวา หัวหรือท้ายไม่หนักเกินไป อาจจะลองชักเล่นดูเลยก็ได้ หลังจากนั้นก็ตกแต่งภายนอก และวางจำหน่ายได้การทำว่าวเป็นศิลปะของไทยโดยแท้
 

    ลักษณะสายซุงว่าวจุฬา


    ลักษณะสายซุงว่าวปักเป้า


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 204 คน กำลังออนไลน์