ส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31501

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์        

  1. ส่วนประกอบภายนอกและการใช้งาน

 •  
  • จอภาพ (Monitor)  
  • เคส (Case)  
  • คีย์บอร์ด (Keyboard)  
  • เมาส์ (Mouse)  
  • ลำโพง(Speaker)
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS)

 •  
  • หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit ; CPU)  
  • หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง (Data & Programming Memory)  
  • เมนบอร์ด   (Mainboard)
  • ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk )
  • ซีดีรอมไดร์ฟ  (CD-ROM Drive)
  • ฟล๊อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ (Disk Drive )
  • ช่องขยาย (Slot)  
  • แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)
 •  2. ส่วนประกอบภายในและการทำงาน

       3. อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  (Printer)
 • เครื่องสแกนภาพ  (Scanner)
 • โมเด็ม (Modem)
 • ลิ้ง http://www.punyisa.com/unit2/unit2_4.htm

  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ คือ
           
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

  การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ

  • หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)