สอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาตราตัวสะกดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

               Frownครูมักจะประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดของ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากพอสมควร  ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ทดลอง  หาวิธีการแก้ปัญหาความบกพร่องการเรียนรู้มาตราตัวสะกด ก็พบว่า

การสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน สามารถแก้ปัญหาความบกพร่องการเรียนเรียนรู้ได้ ส่งผลให้ผ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ได้สูงขึ้นWink  เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ       ที่เน้นความแตกต่างต่างระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง  ผู้เรียนสามารถจะเรียนเวลาใดก็ได้  ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในห้องเรียน 

รูปภาพของ nina

เรียน อ.สุมาภรณ์

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของท่านผอ.รอมือลี อ.สมพงศ์  และอ.มัณฑนา 

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 

รูปภาพของ sea

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูครับ

สู้ๆสู้ๆ เพื่ออนาคตการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์