สือเคมี

 

สีล่องหน

ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่เกิดแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสีได้ ด้วยปฏิกิริยาดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เมื่อสารละลายมี pH เปลี่ยนไป โดยการเติมกรดหรือเบส

หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีได้สารใหม่ ซึ่งมี pH เปลี่ยนไปจากเดิม

2. โครงสร้างของโมเลกุลเปลี่ยนไป เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน

3. การสูญเสียน้ำผลึกหรือน้ำในโมเลกุลของสาร เช่น CoCl26H2O ซึ่งมีสีชมพู เมื่อให้

ความร้อนจนน้ำผลึกระเหยออกไปหมดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน หรือกรดอินทรีย์เมื่อได้รับความร้อน

ไฮโดรเจนและออกซิเจนจะรวมตัวกันเกิดเป็นน้ำระเหยออกไปเหลือแต่คาร์บอนสีดำ

สารเคมีและอุปกรณ์

1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 mol/dm3

2. ไทมอล์ฟทาลีน หรือฟีนอล์ฟทาลีน

3. น้ำสบู่ หรือสารละลายแอมโมเนีย

4. แบเรียมออกไซด์

5. น้ำส้มสายชู

6. สารละลาย CoCl26H2O 10%

7. กระดาษสีขาว

8. ขวดฉีดน้ำ

9. พู่กัน

10. ผ้าขาว

11. กระดาษกรองหรือกระดาษเยื่อสีขาว

12. กรรไกร

13. เครื่องเป่าผม

14. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม

15. หลอดทดลองขนาดกลาง พร้อมจุกยาง

16. น้ำแข็ง

17. บีกเกอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1

หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนหรือไทมอล์ฟทาลีน 2 หยด ลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

แล้วฉีดสารละลายผสมที่ได้ลงบนผ้าขาว และแขวนไว้สักครู่จนสีจางหายไป หลังจากนั้นให้ฉีดน้ำสบู่

หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายแอมโมเนียลงบนผ้าผืนเดิม

ตอนที่ 2

ใช้พู่กันจุ่มสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนหรือไทมอล์ฟทาลีน แล้วเขียนเป็นตัวอักษรหรือข้อความ

บนกระดาษสีขาว ต่อจากนั้นฉีดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงบนตัวอักษรหรือข้อความนั้น เมื่อ

เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ฉีดน้ำส้มสายชูทับลงไปบนตัวอักษรอีกครั้งหนึ่ง

ตอนที่ 3

หยดฟีนอล์ฟทาลีน 2 หยด ลงในน้ำกลั่น 10 cm3 แล้วเทสารละลายลงในแบเรียมออกไซด์

ตอนที่ 4

พับกระดาษกรองหรือกระดาษเยื่อให้เป็นรูปดอกไม้ แล้วฉีดสารละลาย CoCl26H2O ลงบน

กลีบดอกไม้นั้น แล้วใช้เครื่องเป่าผมเป่าดอกไม้ให้แห้ง แล้วจึงฉีดน้ำลงบนกลีบดอกไม้อีกครั้ง

ตอนที่ 5

ใช้พู่กันจุ่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชู แล้วเขียนตัวอักษรบนกระดาษสีขาว หลังจากนั้นนำ

กระดาษไปอังไฟ แต่อย่าให้กระดาษไหม้ไฟ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์