วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ


          การนำคอมพิวเตอร์มาทำการประมวลผลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศนั้น เริ่มต้น
จากการนำเอาคอมพิวเตอร์มาทำงานที่เป็นประจำแทนมนุษย์ เช่น การทำบัญชี ทำสต็อกสินค้า ทำรายงานยอดขาย และงานประจำอื่นๆ ในองค์กร และพัฒนาการทางเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ผู้บริหารเห็นประโยชน์ในการ
นำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหาร และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารหลายชนิด

          นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเป็นระบบที่นำมาใช้ภายในบ้าน ที่ให้ทั้งความรู้
ความบันเทิง บทบาทของระบบสารสนเทศได้มีวิวัฒนาการเป็นยุค ๆ ตั้งอดีตมาจนปัจจุบัน
สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1950-1960 : ระบบการประมวลผลข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1960-1970 : ระบบสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1970-1980 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1980-1990 : บทบาทที่หลากหลาย 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน : ระบบเครือข่ายสากล

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์