วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ


          การนำคอมพิวเตอร์มาทำการประมวลผลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศนั้น เริ่มต้น
จากการนำเอาคอมพิวเตอร์มาทำงานที่เป็นประจำแทนมนุษย์ เช่น การทำบัญชี ทำสต็อกสินค้า ทำรายงานยอดขาย และงานประจำอื่นๆ ในองค์กร และพัฒนาการทางเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ผู้บริหารเห็นประโยชน์ในการ
นำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหาร และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารหลายชนิด

          นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเป็นระบบที่นำมาใช้ภายในบ้าน ที่ให้ทั้งความรู้
ความบันเทิง บทบาทของระบบสารสนเทศได้มีวิวัฒนาการเป็นยุค ๆ ตั้งอดีตมาจนปัจจุบัน
สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1950-1960 : ระบบการประมวลผลข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1960-1970 : ระบบสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1970-1980 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1980-1990 : บทบาทที่หลากหลาย 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน : ระบบเครือข่ายสากล

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 190 คน กำลังออนไลน์