เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น คัดเรียนบูรณาการบริหาร

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น เปิดโอกาสทางการศึกษาใหม่ในปี 2553  ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   ซึ่งได้รับการยอมรับและเปิดสอนอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ   โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา
           ศ.ดร. สุระ  เลขะกุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้กล่าวว่า หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิชาทางด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจ เข้าด้วยกัน  โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทางด้านการบริหารการจัดการองค์กร  การ-บัญชี  การเงิน  การตลาด  และได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กรขนาดใหญ่  เช่น  Oracle  และ  SAP  ซึ่งถือเป็นซอฟท์แวร์ทางการพาณิชย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และกลุ่มประเทศในยุโรป รวมทั้งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคเอกชน  เช่น   อุตสาหกรรมน้ำมัน  การธนาคาร   สถาบัน –การเงิน  และองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อีกด้วย   และที่สำคัญในหลักสูตรนี้จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จะได้เปรียบตรงที่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในการทำงานด้านบริหารและระบบสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีความจำเป็นมาก  รวมทั้งเป็นที่ต้องการขององค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่   และมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งงานที่ดี   เงินเดือนสูง นอกจากนี้ยังสามารถที่จะไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศอีกด้วย 
          สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    โทร. 0 - 2763 – 2600  ต่อ  2740 ,  2743  หรือ   www.tni.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์