ความหมายของอาหาร

อาหารหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ร่างกาย(ไม่ว่าจะเป็นการดื่ม การกิน หรือการฉีด ฯลฯ) แล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย โดยให้สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาหารหลักของคนไทยจำแนกออกเป็น 5 หมู่ด้วยกัน

ความหมายของสารอาหาร

                สารอาหารคือสารเคมีที่มีอยู่ในอาหาร แบ่งออกเป็น 6 พวก คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ สารอาหารแต่ละพวกทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

1. ให้พลังงานและความร้อน    ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย    (เช่น การสูบฉีดโลหิต การหายใจ การย่อยอาหาร) และการทำกิจกรรมภายนอกร่างกาย (เช่น การทำงาน การเล่น)

2. ช่วยบำรุงหรือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต (ในเด็ก) และช่วยซ่อมแซมร่างกาย (ในผู้ใหญ่)

3. ช่วยควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกาย และการทำงานของอวัยวะทุกส่วน

4. ช่วยในการป้องกันและต้านทานโรค หรือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

หน้าที่และประโยชน์ของอาหาร

            มนุษย์จำเป็นต้องกินอาหาร เพราะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกายดังต่อไปนี้

1. ทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological or Biological Needs)

            1.1 เพื่อบำบัดความหิว (Hunger) ธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์มีความหิว   และต้องแสวงหาอาหารมาบำบัดความหิวที่เกิดขึ้น

                1.2  เพื่อได้รับสารอาหารที่ช่วยสร้างสุขภาพอนามัยของร่างกายและพัฒนาการของสมอง

2. ทางจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Needs)

                2.1 เพื่อสนองความอยากอาหาร (Appetite) ทำให้เกิดความสุขและความพึงพอใจ

                2.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต  เช่น ใช้อาหารช่วยผ่อนคลายความกดดันหรือความตึงเครียดทางอารมณ์      ความกระวนกระวาย ความกลัว และอื่นๆ

                2.3 เพื่อแสดงเสถียรภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

อาหารหลัก 5 หมู่

                โภชนาการในประเทศไทยได้จำแนกอาหารหลักของคนไทยออกเป็น 5 หมู่ด้วยกัน การจัดแบ่งหมู่อาหารขึ้นก็เพื่อประโยชน์ทางด้านโภชนาการคือให้คนไทยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายจะได้แข็งแรงและไม่มีปัญหา เพราะในทางปฏิบัติ การที่จะให้คนกินอาหารเท่านั้นเท่านี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก การแบ่งออกเป็นหมู่เพื่อที่จะให้จำได้ง่าย และกำหนดให้กินให้ครบทุกหมู่ทุกวัน เพื่อที่จะได้สารอาหารครบทุกชนิด ถึงเราจะไม่จะกินอาหารในหมู่ใดหมู่หนึ่งน้อยไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินหมู่ใดหมู่หนึ่งเลย             

หมู่ที่1 อาหารหมู่นี้ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งอาหารหมู่นี้เป็น อาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน

หมู่ที่2 อาหารหมู่นี้ได้แก่ อาหารประเภทแป้ง น้ำตาล เผือก มัน ซึ่งอาหารหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต

หมู่ที่3 อาหารหมู่นี้ได้แก่ อาหารประเภทผักใบเขียว และพืชผักอื่นๆ ซึ่ง อาหารหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภท แร่ธาตุและวิตามิน

หมู่ที่4 อาหารหมู่นี้ได้แก่ อาหารประเภทผลไม้ต่างๆ ซึ่งอาหารหมู่นี้   ก็เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภท แร่ธาตุและวิตามินเช่นเดียวกับหมู่ที่ 3

หมู่ที่5 อาหารหมู่นี้ได้แก่ อาหารประเภทไขมัน ไขมันจากสัตว์ และน้ำมันจากพืช ซึ่งอาหารหมู่นี้ก็เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภท ไขมัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์