การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


 

                                              ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน
      ในองค์การอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี   
       ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม    
       ตลอดจนการศึกษา มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวนขึ้น    
        อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแบ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต
       ประจำวันได้ดังนี้คือ การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการและ
      การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอน การอ่านหนังสือดิจิทัล

                                       

                                        การค้นหาตำแหน่ง และคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง

                                                  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์