วงจรไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ (L)อย่างเดียว

 

วงจรไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ (L)อย่างเดียว

 

 พิจารณาวงจรไฟฟ้าที่มีเพียงแหล่งกำเนิดไฟสลับและตัวเหนี่ยวนำตัวเดียว
 

 

 

 จะพบว่า กระแสที่ไหลผ่านวงจรเป็นตามสมการ
 

 

 

 

 ให้  i  =  กระแสในวงจรขณะใด ๆ
 L  =  ค่าความเหนี่ยวนำ
 VL  =  ค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำ
ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำขณะใด ๆ จะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 VL  =  V  =  Vmsinωt
 L di/dt  =   Vmsinωt
 di  =  1/L Vmsinωtdt
 ∫di  =  Vm/L 0t sinωtdt  = Vm/L0tsinωt  1/ω dωt
 i  =  Vm/L [-cosωt]
 ปริมาณ ωL เรียกว่า ความต้านทานแห่งการเหนี่ยวนำ (Inductive reactance) เขียนแทนด้วย XL
 ดังนั้น สมการแสดงกระแสที่ไหลในวงจร เขียนได้เป็น
 i  =  -Vm/XL cosωt
 กระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุด เมื่อ ιcosωtι  = 1 จะได้
 Im  =  Vm/XL cosωt
 จะได้  i  =  -Imcosωt   =  -Imsin(π/2-ωt)
 =  -Imsin[-(ωt-π/2)]
 i  =  Imsin(ωt-π/2)  
 ซึ่งถ้าเขียนกราฟความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานและกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานเทียบกับเวลาจะได้ดังนี้
 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบ sine curve เหมือนกัน แต่มี phase ต่างกัน คือ กระแสไฟฟ้ามีเฟสตามหลังความต่างศักย์เป็นมุม π/2 หรือ 90°
 
 
 
สร้างโดย: 
ฟิสิกส์เจ้าเก่า

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 244 คน กำลังออนไลน์