นักวิจัยมหิดล ค้นพบ เลือดไก่ใช้ตรวจเอดส์ได้ (25 ม.ค.53)

รูปภาพของ ssspoonsak

นักวิจัยมหิดล ค้นพบ เลือดไก่ใช้ตรวจเอดส์ได้ (25 ม.ค.53)

Pic_61053

นักวิชาการมหิดล ค้นพบ ชุดตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดขาวจากเลือดไก่สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เชื่อ ชุดตรวจดังกล่าวนี้มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาได้...

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายโกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์  เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานสนับสนุนการวิจัย สาขาวืทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์นั้น ต้องมีการตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ ( CD4) เป็นเซลล์เป้าหมายสำคัญของเชื้อเอชไอวี และการหาปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด รวมทั้งตรวจหาภาวะการดื้อยาของเชื้อไวรัส การตรวจหาปริมาณไวรัสและการดื้อยาของไวรัสนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้ประเทศยากจนต่างๆ ตรวจเฉพาะเซลล์ ซีดีโฟร์ ด้วยเครื่องโฟลไซมิเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพียงวิธีเดียว

นายโกวิท กล่าวต่อว่า การตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ อย่างถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องใช้เม็ดพลาสติกเรืองแสงเล็กๆ (Microbeads) จากต่างประเทศร่วมในการตรวจวัดจึงจะทำให้ได้คุณภาพที่ดี ผลคือทำให้ราคาการตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์  ใช้  Microbeads  นั้นมีราคาค่อนข้างแพง ห้องปฏิบัติการเกือบทุกแห่งในประเทศไทย ยังคงใช้วิธีซึ่งไม่ใช้ Microbeads ทำให้การตรวจวัดไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล  เพื่อพัฒนาการตรวจหาเม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วย ในโครงการกลไกการทำงานที่หลากหลายของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  คณะวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาจนได้น้ำยา Biobeads ที่สามารถเตรียมขึ้นเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆ จากเลือดไก่ และสามารถใช้แทน  Microbeads จากต่างประเทศโดยที่มีราคาถูกกว่าถึง 10 เท่า

นายโกวิท ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากวัสดุหลักในการผลิต Biobeads  คือเซลล์ขนาดเล็ก ส่วนเครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเป็นของที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย ทั้งนี้กรรมวิธีการผลิตBiobeads  ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่เตรียมเซลล์ขนาดเล็กในสารละลายที่คิดค้นค้น ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาก็นำมาวัดความเข้มข้นโดยเครื่องนับปริมาณเม็ดเลือดและวัดค่าการเรืองแสงโดยโฟลไวโตมิเตอร์ จากนั้นก็สามารถนำไปใช้งานได้  ผลที่ได้มามีความถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งนี้ ราคาต้นทุนในการผลิต Biobeads  ต่อหน่วยการตรวจวัดเม็ดเลือดขาว  ซีดีโฟร์  ที-ลิมโฟไซต์ ในเลือด 1 ตัวอย่าง มีราคาไม่เกิน 10 บาท

" ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค  สารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เมื่อคิดจากจำนวนตัวอย่างการวัดเม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์  ที-ลิมโฟไซต์ ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนประมาณ 300,000-350,000 ตัวอย่าง จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการใช้  Biobeads ในการตรวจวัดเพียง 3 ล้านบาทเท่านั้น  เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูก เมื่อเทียบกับการใช้  Microbeads  ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นเงินมากถึง 40-45 ล้านบาท"อาจารย์มหิดล กล่าว

นายโกวิท กล่าวด้วยว่า การพัฒนาชุดตรวจนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และในอนาคตอาจนำไปประยุกต์ใช้หรือจำหน่ายให้แก่ประเทศด้อยคุณภาพหรือกำลังพัฒนาอื่นๆ นอกจากจะสามารถนำเงินเข้าประเทศแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นประหยัดเงินได้มากเช่นเดียวกัน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 25 มกราคม 2553, 20:50 น.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/61053

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์