โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ

รูปภาพของ vimutta2

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ

         สภาพโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ บ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันฮารีรายอ กิจกรรมกวนขนมอาซูรอ กิจกรรมละศิลอดร่วมกัน กิจกรรมละหมาดฮายัต ชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 90 เปอร์เซ็น

         ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียนเชิญชุมชนเข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เช่นการทำขนมเปียนา การทำกริช การทำผงขัดผิว

         โรงเรียนมีการบริหารงาน 6 งาน และเปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรสามัญและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบผสมผสานในระดับชั้นมัธบมต้นและปลาย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 223 คน กำลังออนไลน์