โรงเรียนวิถีพุทธ

รูปภาพของ wijittra

            โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จึงเรียกกันเล่นๆ อีกชื่อหนึ่งว่า โรงเรียนบ้าน กม.18  มีนักเรียนจำนวน 236 คน สภาพแวดล้อมโรงเรียนร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ ต้นไม้แยะ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ทีปลูกฝังให้นักเรียนนำเอาหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นักเรียน คณะครูและผู้บริหาร มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน

            นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง จึงมีนักเรียนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต แต่ทุกคนก็สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบ และมีความสุข ซึ่งเป็นตัวอย่างสังคมเล็กๆ ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างที่จะทำให้โลกนี้มีความสงบสุข Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์