โครงสร้างของ Tense

โครงสร้างของ  Tense 
ทั้ง  12 
มีดังนี้

                      [1.1]   S  +  Verb  1  + 
……(บอกความจริงที่เกิดขึ้นง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อน).

[Present]       [1.2]   S  +  is,am,are  + 
Verb  1  ing   +  (บอกว่าเดี๋ยวนี้กำลังเกิดอะไรอยู่).

                      [1.3]   S  +  has,have  +  Verb  3 + 
.(บอกว่าได้ทำมาแล้วจนถึงปัจจุบัน).

                      [1.4]   S  +  has,have  +  been  + 
Verb 1 ing  + (บอกว่าได้ทำมาแล้วและกำลังทำต่อไปอีก).

                      [2.1]  S  +  Verb 2  + 
..(บอกเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต).

[Past]            [2.2]  S  +  was,were  + 
Verb 1  +(บอกเรื่องที่กำลังทำอยู่ในอดีต).

                      [2.3]  S  +  had  +  verb 3  + 
(บอกเรื่อที่ทำมาแล้วในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง).

                      [2.4]  S  +  had  +  been  +  verb 1
ing  + (บอกเรื่องที่ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่หยุด).

                      [3.1]  S  +  will,shall  +  verb 1  +.(บอกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต).

[Feature]        [3.2]  S  +  will,shall  + 
be  +  Verb 1 ing  + .(บอกว่าอนาคตนั้นๆกำลังทำอะไรอยู่).

                      [3.3]  S  +  will,shall  +  have  + 
Verb 3  +(บอกเรื่องที่จะเกิดหรือสำเร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง).

                      [3.4]  S  +  will,shall  +  have  + 
been  + verb 1 ing  +.. ..(บอกเรื่องที่จะทำอย่างต่อเนื่องในเวลาใด
-  เวลาหนึ่งในอนาคตและจะทำต่อไปเรื่อยข้างหน้า).
  

                

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • 14162nbr
  • nbr.14183
  • nbr14164
  • nbr.14461
  • hbr14197