สาธิตจุฬาฯ คัด 100 คนเรียนประถม 1

           โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นประเภทบุตรหลานบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ตามโครงการวิจัยของโรงเรียน จำนวน 100 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553


           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
จำหน่ายใบสมัครที่ห้องการเงิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
           2.ผู้ปกครองเป็นผู้สมัครโดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย ในวันที่เปิดรับสมัคร


           เอกสารการสมัคร
           1.สูติบัตร
           2.ทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อบุคคลต่อไปนี้ทุกคน คือบิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดา มารดาของผู้สมัคร)
           3.หลักฐานการเป็นนักเรียนระดับอนุบาล หรือหลักฐานการเรียนอย่างอื่นในปีการศึกษา 2552 เช่นสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองการศึกษา หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนของผุ้สมัครที่โรงเรียนเป็นผู้ออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง
           4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดา มารดาของนักเรียน(ถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว)
           5.รูปถ่ายของผู้สมัคร(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจนไว้ด้านหลังทั้ง 2 รูป
           ทั้งนี้หากหลักฐานไม่ครบทางโรงเรียนจะไม่รับสมัคร
           -ค่าเอกสารการสมัคร 100 บาท
           -ค่าดำเนินการและบริการทดสอบความพร้อม 300 บาท
           สนใจดูรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2553 ได้ที่ http://www.satitchula.org/g1_2553.htmlโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์