มาอีกแล้วเหรอ..............ดาวน์โหลดฟรี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) นิทานคติธรรมคากลอนสอนร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สา

ดาวน์โหลดฟรี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) นิทานคติธรรมคากลอนสอนร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า โปรแกรม CAI ที่นำมาให้ท่านได้ดาวน์โหลดกันนี้ ทางผู้จัดทำซึ่งเป็นเจ้าของผลงานนั้นได้อนุญาตให้เจ้าของบล็อก free4u.bloggang.com ได้นำมาให้ดาวน์โหลดเพียงเจ้าเดียว หากท่านต้องการนำข้อความนี้ไปใช้ในบล็อกหรือเว็บของท่านก็กรุณาคัดลอกไปโดยไม่ต้องดัดแปลงส่วนต่างๆ นะครับ และขอให้ท่านนำโปรแกรม CAI นั้นไปใช้เพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนเท่านั้น

ไม่อนุญาตและไม่อยากให้ท่านนำไปใช้ทำการค้า เพราะเจ้าของผลงานต้องการให้ใช้แบบฟรีๆ ครับ

บทเรียน CAI นี้มีวัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิทานคติธรรมคำกลอนสอนร้อยละ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องร้อยละ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิทานคติธรรมคำกลอนสอนร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 (E1/E2)

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิทานคติธรรมคำกลอนสอนร้อยละ

คำแนะนำในการใช้โปรแกรม
ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรดอ่านคำแนะนำนี้ให้จบก่อนนะครับ

เมื่อท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์มาครบทั้ง 3 ไฟล์แล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกแต่ละไฟล์เพื่อแตกไฟล์ออกมา ซึ่งควรให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมด เช่น ให้ชื่อโฟล์เดอร์ CAI และในโฟลเดอร์ CAI นั้นจะต้องประกอบด้วย

- โฟลเดอร์ XTRAS (ซึ่งภายในมี 13 Item)
- ไฟล์ AWIML32.DLL
- ไฟล์ DVD.DLL
- ไฟล์ JS32.DLL
- ไฟล์ MSVCRT.DLL
- ไฟล์ percent09 08_08

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละแล้วล่ะครับ

ขอบคุณที่ท่านลองนำโปรแกรมรุ่นทดลองนี้ไปใช้ ซึ่งยินดีให้ใช้แบบฟรีๆ และหากท่านต้องการจะดาวน์โหลดก็ขอให้มาดาวน์โหลดได้ทุกเวลาที่นี่

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ไม่ได้ทำให้การใช้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดมากมายแต่ประการใดครับ เพราะเป็นรุ่นทดลองใช้
(ทดลองใช้มาตลอด ไม่ได้แก้ไขอีกเลย...)

ดาวน์โหลด (ท่านต้องดาวน์โหลดอย่างน้อย 3 ไฟล์ คือไฟล์ที่ 1 - 3)

1. โปรแกรมเสริมในการทำงานของโปรแกรม CAI (ต้องใช้)
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ คลิกดาวน์โหลดที่นี่...DownLoad Now

2. โปรแกรม CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิทานคติธรรมคากลอนสอนร้อยละ (ต้องใช้)
ดาวน์โหลดไฟล์นี้
คลิกดาวน์โหลดที่นี่...DownLoad Now

3. โปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานอีกตัวหนึ่ง (ต้องใช้)
ดาวน์โหลดไฟล์นี้
คลิกดาวน์โหลดที่นี่...DownLoad Now

4. คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม..เหมือนที่ท่านอ่านอยู่ตอนนี้ (โหลดไปก็ไม่เสียหายหรอก)
ดาวน์โหลดไฟล์นี้
คลิกดาวน์โหลดที่นี่...DownLoad Now

5. คู่มือการใช้สื่อ CAI (ไม่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม แต่ใช้อ่านเพื่อทำความเข้าใจได้ครับ)
ดาวน์โหลดไฟล์นี้
คลิกดาวน์โหลดที่นี่...DownLoad Now


ผลงานของ
ปิลันธนา วงศ์กองแก้ว
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์