โครงงานวิทยาศาสตร์"กระดาษธรรมชาติ"

  โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง กระดาษใยธรรมชาติจากใบตะไคร้และใบสับปะรด  ได้จัดทำขึ้นโดยความอยากรู้ และความสนใจของนักเรียน  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคนอื่นๆ   ได้เรียนรู้ด้วย   ในการทำกระดาษใย-ธรรมชาติ    ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน  เป็น คนเก่ง  คนดี  มีความสุข   สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อไป

วัสดุและอุปกรณ์

 1.  
  1.  1. คัดเลือกใบตะไคร้ที่แก่พอเหมาะ
  2.  2.นำใบตะไคร้ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ  500 กรัม
  3.  3.นำไปต้มในปีบ ซึ่งมีน้ำประมาณค่อนปีบ
  4.  4.ใส่โซดาลงในปีบประมาณ  250  กรัม
  5.  5.ต้มใบตะไคร้ให้เปื่อยแล้วใช้ไม้พายคนอยู่เป็นระยะๆใช้เวลาต้มประมาณ  3  ชั่วโมง
  6.  6.ผสมคลอรีนในกะละมังในอัตราส่วน 1  ต่อ  2
  7.  7.นำใบตะไคร้ที่ต้มเปื่อยแล้ว เทลงในกะละมังที่ผสมคลอรีนอยู่
  8.  8.แช่ใบตะไคร้ในน้ำที่ผสมคลอรีน ประมาณ  10  นาที
  9.  9.นำใบตะไคร้ที่แช่ด้วยคลอรีนแล้วไปแช่ในน้ำเปล่า
  10.  10.นำสีผสมอาหารละลายในน้ำเปล่า นำใบตะไคร้ไป  แช่น้ำที่ผสมสี ทิ้งไว้ประมาณ  10  นาที
  11.  11.จากนั้นนำใบตะไคร้ไปเทใส่ตะแกรง  แล้วร่อนในน้ำ       เพื่อที่จะทำให้มีความเรียบเสมอกัน
  • โซดาไฟ     500   กรัม
  • สีผสมอาหาร
  • กะละมัง    1    ใบ
  • คลอรีน    100   กรัม
  • ปีบ   2   ใบ
  • กล้องถ่ายรูป
  • ไม้ขีดไฟ
  • ถ่าน
  • ตะแกรง   2    อัน
  •  ใบสับปะรด    500  กรัม
  •  ใบตะไคร้       500   กรัม
  •  น้ำ
  • ไม้พาย  1  ด้าม
 2. การทดลอง

 3.  12.นำไปผึ่งในที่ร่มให้แห้ง

  สรุปผลการทดลอง

          จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ในระยะเวลา  1  เดือน ที่ทำการทดลอง   ทำกระดาษจากใบสับปะรด    และใบตะไคร้สามารถสรุปได้ว่า   ใบสับปะรดและใบตะไคร้สามารถนำมาทำกระดาษได้  ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเอาใยสับปะรด    และใยตะไคร้มาทำเป็นกระดาษเท่านั้นเรายังสามารถนำใยไม้ต่างๆ ที่มีเส้นใย   ในลักษณะเดียวกับใบสับปะรด   หรือใบตะไคร้   มาทำกระดาษ  ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผลปรากฏว่า   กระดาษจากใบตะไคร้หลังจากนำไปต้มกับโซดาไฟแล้ว จะทำให้เห็นเส้นใยได้ชัดเจนและสวยงามจะมีคุณภาพดีกว่ากระดาษจากใบสับปะรด  เนื่องจากใบตะไคร้มีใยที่ละเอียดและมีเส้นใยมากกว่า  ไม่หดตัว   มีความทนทาน  เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเหมาะสำหรับทำเป็นสมุดโน้ต  กรอบรูป   ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์