โครงงานวิทยาศาสตร์"กระดาษธรรมชาติ"

  โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง กระดาษใยธรรมชาติจากใบตะไคร้และใบสับปะรด  ได้จัดทำขึ้นโดยความอยากรู้ และความสนใจของนักเรียน  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคนอื่นๆ   ได้เรียนรู้ด้วย   ในการทำกระดาษใย-ธรรมชาติ    ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน  เป็น คนเก่ง  คนดี  มีความสุข   สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อไป

วัสดุและอุปกรณ์

 1.  
  1.  1. คัดเลือกใบตะไคร้ที่แก่พอเหมาะ
  2.  2.นำใบตะไคร้ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ  500 กรัม
  3.  3.นำไปต้มในปีบ ซึ่งมีน้ำประมาณค่อนปีบ
  4.  4.ใส่โซดาลงในปีบประมาณ  250  กรัม
  5.  5.ต้มใบตะไคร้ให้เปื่อยแล้วใช้ไม้พายคนอยู่เป็นระยะๆใช้เวลาต้มประมาณ  3  ชั่วโมง
  6.  6.ผสมคลอรีนในกะละมังในอัตราส่วน 1  ต่อ  2
  7.  7.นำใบตะไคร้ที่ต้มเปื่อยแล้ว เทลงในกะละมังที่ผสมคลอรีนอยู่
  8.  8.แช่ใบตะไคร้ในน้ำที่ผสมคลอรีน ประมาณ  10  นาที
  9.  9.นำใบตะไคร้ที่แช่ด้วยคลอรีนแล้วไปแช่ในน้ำเปล่า
  10.  10.นำสีผสมอาหารละลายในน้ำเปล่า นำใบตะไคร้ไป  แช่น้ำที่ผสมสี ทิ้งไว้ประมาณ  10  นาที
  11.  11.จากนั้นนำใบตะไคร้ไปเทใส่ตะแกรง  แล้วร่อนในน้ำ       เพื่อที่จะทำให้มีความเรียบเสมอกัน
  • โซดาไฟ     500   กรัม
  • สีผสมอาหาร
  • กะละมัง    1    ใบ
  • คลอรีน    100   กรัม
  • ปีบ   2   ใบ
  • กล้องถ่ายรูป
  • ไม้ขีดไฟ
  • ถ่าน
  • ตะแกรง   2    อัน
  •  ใบสับปะรด    500  กรัม
  •  ใบตะไคร้       500   กรัม
  •  น้ำ
  • ไม้พาย  1  ด้าม
 2. การทดลอง

 3.  12.นำไปผึ่งในที่ร่มให้แห้ง

  สรุปผลการทดลอง

          จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ในระยะเวลา  1  เดือน ที่ทำการทดลอง   ทำกระดาษจากใบสับปะรด    และใบตะไคร้สามารถสรุปได้ว่า   ใบสับปะรดและใบตะไคร้สามารถนำมาทำกระดาษได้  ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเอาใยสับปะรด    และใยตะไคร้มาทำเป็นกระดาษเท่านั้นเรายังสามารถนำใยไม้ต่างๆ ที่มีเส้นใย   ในลักษณะเดียวกับใบสับปะรด   หรือใบตะไคร้   มาทำกระดาษ  ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผลปรากฏว่า   กระดาษจากใบตะไคร้หลังจากนำไปต้มกับโซดาไฟแล้ว จะทำให้เห็นเส้นใยได้ชัดเจนและสวยงามจะมีคุณภาพดีกว่ากระดาษจากใบสับปะรด  เนื่องจากใบตะไคร้มีใยที่ละเอียดและมีเส้นใยมากกว่า  ไม่หดตัว   มีความทนทาน  เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเหมาะสำหรับทำเป็นสมุดโน้ต  กรอบรูป   ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 375 คน กำลังออนไลน์