ราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นศ. ใหม่


  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553  ในระดับ  ปริญญาตรี 5 ปี, ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี 4 ปีและศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 1 ปี และปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า         ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต,  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  ผู้ที่สนใจสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 หรือ WWW.RMU.AC.TH  ตั้งแต่บัดนี้-9 เม.ย. 2553


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 324 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr15058