ราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นศ. ใหม่


  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553  ในระดับ  ปริญญาตรี 5 ปี, ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี 4 ปีและศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 1 ปี และปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า         ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต,  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  ผู้ที่สนใจสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 หรือ WWW.RMU.AC.TH  ตั้งแต่บัดนี้-9 เม.ย. 2553


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์