ทปอ.ขอเวลา 1 ปีศึกษาลดสอบ GAT/PAT [10 ก.พ.53]

รูปภาพของ ssspoonsak

ทปอ.ขอเวลา 1 ปีศึกษาลดสอบ GAT/PAT

Pic_64124

 

มอบจุฬาฯวิจัยเพิ่มเติม ลดจำนวน การสอบเหลือปีละ 2 ครั้งตามข้อเสนอของ รมว.ศึกษาธิการ มีผลดี-เสียต่อเด็กอย่างไร  ย้ำ PAT วิทย์ไม่แยกสอบฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ...

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุมว่า จากการหารือเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2553 ที่ประชุมยืนยันองค์ประกอบการสอบคัดเลือกตามเดิม คือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ร้อยละ 20 คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ร้อยละ 30 คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT ร้อยละ 10-50 และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ร้อยละ 0-40 ทั้งนี้ การสอบ PAT 2 หรือความถนัดทางวิทยาศาสตร์นั้น ยืนยันว่าจะมีการสอบเพียงชุดเดียว โดยไม่แยกสอบเป็น PAT 2.1, PAT 2.2, PAT 2.3 ตามข้อเสนอของสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 และ 2550  ขณะนั้น สอบโอเน็ตเพียง 5 กลุ่มสาระวิชา สามารถนำคะแนน มาใช้ในการแอดมิชชั่นได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

ต่อข้อถามถึงข้อเสนอของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ ทปอ.ลดการสอบ GAT/PAT เหลือปีละ 2 ครั้งนั้น นายประสาทกล่าวว่า ทปอ.ได้หยิบยกมาหารือและสรุปว่า ควรให้คณะวิจัยที่ ทปอ.แต่งตั้งที่มี นายศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  วิจัยเกี่ยวกับผลการทำนายของข้อสอบ GAT/PAT และค่า สมัครสอบ  จะให้เพิ่มเติมการวิจัยเรื่องการลดจำนวน การสอบเหลือปีละ 2 ครั้งตามข้อเสนอของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย หากลดจำนวนครั้งการสอบลงจะมีผลดีและผลเสียกับเด็กอย่างไร และช่วยลดภาระผู้ปกครองได้ มากน้อยแค่ไหน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 ปี นอก จากนี้ ทปอ.ยังหารือถึงแนวคิดของรัฐที่จะจัดตั้งสำนัก งานหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม นอกเหนือจากสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทปอ.เห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า  ไม่ต้องการให้มี หน่วยงานอื่นเพิ่ม เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อน.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวการศึกษา
  • 10 กุมภาพันธ์ 2553, 05:00 น.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/64124

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์