ชง 4 ข้อเสนอลุยปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง [11 ก.พ. 53]

รูปภาพของ ssspoonsak

ชง 4 ข้อเสนอลุยปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

Pic_64317

รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ

โดยจะสรุปประเด็นเสนอที่ประชุมในการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาวันที่ 12 ก.พ.เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปฯวันที่ 15 ก.พ.นี้....

รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการประชุมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ได้นำข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ มาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้มีข้อสังเกต 4 ประเด็น ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่ประชุมเห็นว่านอกจากจะมีคุณภาพทางวิชาการแล้ว ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม 2. การพัฒนา ครูยุคใหม่  ควรศึกษาหรือวิเคราะห์เทียบเคียงครูที่อยู่ ในภาครัฐ และนอกภาครัฐว่าต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างไร ควรถ่ายทอดประสบการณ์ของครูที่เก่งๆ ซึ่งโครงการ "ทิชเชอร์ แชนแนล" ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนได้

3. การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีจิตวิญญาณแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ และการมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้อง การของคน โดยต้องทำให้ทั้ง 2 ส่วนเกิดความสมดุล 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม่ ที่ประชุมพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  (สพท.)  และสถานศึกษาที่ทำแบบครึ่งๆกลางๆ โดยมีข้อเสนอว่าไม่ควรทำเป็นมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ เดียว แต่ต้องทำตามความพร้อมของสถานศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษากล่าวต่อไปว่า จะสรุป ประเด็นต่างๆ เสนอที่ประชุมในการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ 12 ก.พ. นี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปนโยบายการศึกษาในทศวรรษที่สองวันที่ 15 ก.พ.นี้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวการศึกษา
  • 11 กุมภาพันธ์ 2553, 05:00 น.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/64317

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์