คิดจริง ปฏิบัติจริง สบท.ส่งเสริมเยาวชนรู้สิทธิ์การใช้โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

 

          สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จัดกิจกรรม "โครงการโทรคมนาคมกับเยาวชนท้องถิ่น" อบรมเยาวชน 20 ทีม จาก 125 โครงงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 ทีม ภาคตะวันออกและภาคกลาง 5 ทีม ภาคเหนือ 4 ทีม ภาคอีสาน 3 ทีม และภาคใต้ 4 ทีม  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2553 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก พร้อมศึกษาดูงานที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Real Project  Real Action Camp
          นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการโทรคมนาคมกับเยาวชนท้องถิ่น ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “ฉลาดเลือก ฉลาดใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมโดยยุวทูตโทรคมนาคม” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคิดโครงงานและนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งโครงการแรกใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมทั่วประเทศ โครงการที่สองใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุน 20 โครงงาน โครงงานละ 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ
          "สบท. มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้บทบาทของผู้บริโภคผ่านหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเครือข่าย 26 จังหวัด แต่ปัญหาที่พบคือ ต้องใช้เยาวชนสอนเยาวชนด้วยกันเอง คัดคนมีแวว ให้ความรู้แล้วกลับไปถ่ายทอดต่อ โดยเน้นการรับรู้สิทธิ และช่องทางการสื่อสารที่ช่วยรับเรื่องร้องเรียน"

          หลังเสร็จสิ้นการอบรม เยาวชนแต่ละทีมต้องกลับไปทำโครงการให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณที่ใช้ สบท.สนับสนุนเงินพร้อมร่วมรณรงค์กิจกรรม
นายประวิทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้เยาวชนอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ กลางเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม เป็นช่วงหลักของการทำกิจกรรม นำความรู้ไปเผยแพร่อย่างแท้จริง โดยความรู้ที่ได้รับมีสองมิติ คือ การป้องกันสิ่งไม่ดี เช่น การละเมิดสิทธิด้วยการส่ง SMS การเสียค่าบริการที่ไม่เหมาะสม และในมิติของสิ่งที่ดี คือ จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เช่น ถ้ามี 3G ไม่ใช่แค่เล่นเกม หรือ vdo call แต่จะทำอย่างไรให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้
 
          สำหรับความเห็นของน้องๆ ที่เข้าร่วมการอบรมจากทุกภูมิภาค
          มนตรี เนมิน (นนท์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีม 3G รวมพลัง เล่าว่าในฐานการอบรมได้รับความรู้ในการสร้างจุดเด่นของโครงงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ โดยโครงงานที่คิดขึ้นคือการจัดบู๊ธประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี กำหนดส่ง demo เดือนเมษายน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวงดนตรีที่มีความสามารถ รางวัลที่จะมอบให้ เช่น เพลงมาร์ชยอดเยี่ยม เพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะเลิศจะส่งต่อให้สบท. พิจารณาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสบท.ต่อไป


          พัฒนพงค์ ศรีน้อย (เค้ก) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีม HU ICT Young kid#1 ฝากถึงเพื่อนๆ ว่าเราควรใช้สิทธิที่มีอยู่ กรณีทีการเลือกรับเฉพาะ SMS ที่ต้องการ และยกเลิกการรับ SMS ที่ไม่ต้องการ
          "หลังจากอบรมผมได้เพื่อนมากขึ้น และได้รู้สิทธิของผู้บริโภค ถ้าคุณได้รับข้อความรบกวนก็ควรจะเรียกร้องสิทธิ โครงงานที่ทีมผมคิดไว้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ การจัดแถลงข่าว จัด ICT on tour ระดับมัธยมศึกษา เดินรณรงค์ ICT ในอำเภอหาดใหญ่ และหาดใหญ่ ICT เปิดโลก เป็นงานใหญ่ที่รวบรวม 40 กิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง โครงงานดังกล่าวถ้ามีการจัดต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อประชาชน"


          อรวรรณ นิลกรรณ์ (ปุย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมอ้วน ผอม ดำ ขาว  แสดงความเห็นว่าหลังจากได้ฟังวิทยากรอบรม ทำให้เข้าถึงข้อมูล สามารถนำไปปรับใช้กับโครงงานที่คิดไว้ให้มีศักยภาพมากขึ้น
           "แผนงานที่ทีมวางไว้ ตั้งใจทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน อายุ 15-25 ปี เป้าหมายหลักคือนักศึกษา และเป้าหมายรองคือนักเรียนมัธยมศึกษา โดยจัดโรดโชว์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น สยามสแควร์ อินดี้อินทาวน์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากคนไทยจำนวนไม่น้อยเมื่อถูกละเมิดสิทธิ ไม่กล้าร้องเรียน การปล่อยปัญหานี้ให้เกิดขึ้นต่อไป อาจส่งผลเสียที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้"


           ปัทมา บาเห็ม (ดา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทีม ICTM Junior เข้าร่วมโครงการนี้เพราะอาจารย์แนะนำ และดารู้สึกดีใจที่ได้เพื่อน ได้แนวคิดใหม่ในการทำโครงงาน ซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะจัดอบรมให้กับน้องๆ หลายโรงเรียนได้ฟัง ตลอดจนการจัดทำวีซีดี ถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภค เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต 3G ผลกระทบด้านสุขภาพ เป้าหมายในการทำงานของทีมคือเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
           "วัยรุ่นรู้ว่าตัวเองกำลังโดนหลอกหรือถูกเอาเปรียบ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องสิทธิได้อย่างไร เมื่อเราเป็นผู้ใช้บริการ สังคมเรามีประชาธิปไตย ไม่สมควรนิ่งเฉยแล้วปล่อยไป ต้องเรียกร้องสิทธิของตนเอง"


           วรทย์ ทองบัณฑิต (ปริ๊นซ์) และวิทยา อัศวเสถียร (โอ๋) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม First Class ประสานเสียงตอบว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ ไม่รู้ว่าจะต้องไปเรียกร้องกับใคร จะติดต่อที่ไหนได้บ้าง หลังจากมีโอกาสสมัครเข้าโครงการและได้รับการอบรม ช่วยสร้างความเข้าใจให้มีมากขึ้น
           "ทีมของผมตั้งใจสื่อสารไปสู่กลุ่มวัยรุ่นด้วยการสร้าง social network โดยเฉพาะกลุ่มที่มี face book โดยสอดแทรกเนื้อหาผ่าน Application บน face book ซึ่งในช่วงแรกเน้นการจัดค่ายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3 เดือนหลังของโครงการเน้นการสร้างโปรแกรม คาดว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับข่าวสารประมาณ 1,000 คน”


           นรินทร์ สร้อยพรหม (เอ็ม) โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี จังหวัดพะเยา ทีมเครือข่ายเยาวชนนักจัดรายการ ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ อุปกรณ์โทรคมนาคมกับดีเจเยาวชน ได้ร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีที่ TOT ทำให้เอ็มและเพื่อนในทีมรู้ความก้าวไกลของเทคโนโลยี 3G ซึ่งจะนำไปสื่อสารกับประชาชนในต่างจังหวัดมากขึ้น
           "กลุ่มเป้าหมายของทีมผมคือประชาชนทั่วไป พวกเราวางแผนไว้ว่าภายใต้งบประมาณ 100,000 บาท ที่ได้รับ จะนำไปใช้ในการอบรมนักจัดรายการวิทยุ เนื่องจากสื่อวิทยุชุมชนเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด เป็นที่ชื่นชอบและศรัทธาของชาวบ้าน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะนำความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ อีกทั้ง ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางสถานีได้ด้วย  นอกจากนี้เตรียมจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ประชาชน 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เช่น อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้"
           ทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ เช่น คุณสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ พี่หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ครูซอ-สทาศัย พงศ์หิรัญ และพี่เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา
           ได้ทั้งความรู้และรับรู้สิทธิของผู้บริโภคแล้วก็จะกลับไปแบ่งปันให้กับคนรอบตัวด้วย           สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) สถาบันภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสริมสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

           การให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม
           -ผ่านฮอทไลน์ 1200 (ฟรี)
           -สายตรง สบท. หมายเลข 0-2634-6000
           -ทางเว็บไซต์ www.tci.or.th
           -E-mail:tci.service@hotmail.com
     
  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์