ประกาศแนวปฏิบัติรับนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ [13 ก.พ. 53]

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศแนวปฏิบัติรับนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ

ตั้งเป้ารับนักเรียน -นศ. ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับ ปวช.  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 220,000 คน  ปวส.  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 120,300 คน และ ปทส.   ชั้นปีที่  1  จำนวน  1,520  คน .. 

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนาม ในประกาศกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 220,000 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 120,300 คน และประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  ชั้นปีที่  1  จำนวน  1,520  คน โดยระดับ ปวช.  1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 21 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. มอบตัว วันที่ 4 เม.ย. การรับนักศึกษาระดับ ปวส.  ชั้นปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช.  3  หรือ ม.6 และระดับ ปทส.  ชั้นปีที่ 1 รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวส. 2 หรือ ม.6 นั้น ให้คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กำหนดวัน เวลา การรับนักเรียนตามความเหมาะสม

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษา จะทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น สำหรับงบประมาณสนับสนุน โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระดับ  ปวช. ทุกชั้นปี รวมเป็นเงิน 5,418.6192 ล้านบาท.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวการศึกษา
  • 13 กุมภาพันธ์ 2553, 05:00 น.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/64758

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์