เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบตรงเรียนต่อป.ตรี

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบตรงเรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           ปวช.ทุกสาขา หรือม.6ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า บางสาขาระบุคุณสมบัติเฉพาะุที่สาขาวิชากำหนด
           หลักสูตรนานาชาติ  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553
           คณะบริหารธุรกิจ
           -สาขาวิชาการตลาด
           -สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
           -สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
           -สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


           เอกสารการสมัคร
           1.ใบสมัคร กรอกข้อความให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนโดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือดำ ตัวบรรจง
           2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน ติดรูปจำนวน 1 รูปที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัคร และคิดรูปจำนวน 2 รูปที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
           3.สำเนาหลักฐานคุณวุฒิของผู้สมัคร เช่น ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.6)หรือเทียบเท่า/ใบประกาศบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือหนังสือรับรองกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย (ให้ถ่ายเอกสาร A4 เท่านั้น)
           4.ซองจดหมาย(RMUTT2) ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเองอย่างชัดเจนตามที่อยู่ปัจจุบันด้วยตัวบรรจง
           5.หลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาจาก "เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาต่อ" ของแต่ละคณะด้วย
           6.หลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ (ผู้สมัครควรถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้ด้วย)
           7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ่ามี)
          สนใจสมัครด้วยตรนเองระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนริงสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร 0-2549-3613 – 7โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์