มูลนิธิ Albukhary มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 


          มูลนิธิ Albukhary ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนจากประเทศไทย ในสาขาธุรกิจศึกษา สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ทุน เข้าศึกษาต่อที่ Albukhary International University ประเทศมาเลเซีย โดยผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Albukhary International และมีฐานะยากจน โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทาง online ได้ที่ www.aiu.edu.my หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2553 ทุนวิจัย/ศึกษาระยะสั้น UNESCO Fellowships Programme 2010
          ด้วยยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011 (2553-2554) ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอรับการฝึกอบรม การทำวิจัย เพิ่มทักษะ หรือทบทวน/ฟื้นฟูความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะเวลา 1-6 เดือน โดยผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 โครงการหลักของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

          กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อในชั้นต้นต่อยูเนสโก จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.bic.moe.go.th หรือ www.unesco.org (ในส่วนของ fellowship)  และส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

          ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2628 5646 ต่อ 119  งดรับส่งทางโทรสาร เนื่องจากอาจเกิดปัญหาเอกสารไม่ครบ หรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน
 
          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)  มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  เพื่อเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ผ่านการมอบทุนการศึกษา ที่ชื่อว่า  Open Compettition Scholarship Program
 เป็นทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิ มอบให้ มีด้วยกันหลายสาขา ยกเว้นสาขาแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เป็นต้น  โดยทุนการศึกษาประเภทนี้ จะถูกคัดเลือกด้วยการมองไปในเรื่องของความสามารถส่วนบุคคล เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะภายนอกหรือว่าภายใน เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่มีมานานแล้ว และสามารถการันตีคุณภาพของผู้รับทุนได้เป็นอย่างดีจากอดีตที่ผ่านมา ผู้ได้รับทุนการศึกษาโปรแกรมนี้ จะได้มีโอกาสศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ซึค่งกันและกันอย่างเท่าเทียม
 
           สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับคือ ค่าเล่าเรียนทั้งหมด  ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน  ค่าประกัน และค่าเดินทางระหว่างประเทศ คือจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
           คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน สัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย ในช่วงเวลาที่กำหนด  เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 คะแนนสอบ TOEFL 213 สำหรับคอมพิวเตอร์ 550 หรือมากกว่า สำหรับแบบทดสอบเป็นกระดาษสอบ สอบสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย  ต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาแล้ว
          ขั้นตอนการรับสมัคร  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org  เอกสารการสมัคร ต้องประกอบด้วยใบสมัครจำนวน 4 แผ่น รูปถ่าย 3 รูป ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 4 ชุด ใบผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด  จดหมายแนะนำตัว ที่ปิดผนึกอย่างเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด ใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งผ่านทางเมล์ โดยทางมูลนิธิ จะเปิดรับระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 –  16.30 น.
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2285-0581-2 วันหมดเขตรับสมัคร เดือนเมษายน 
 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 348 คน กำลังออนไลน์