ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

Tongue outโรงเรียนนูรุดดินเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11   เมษายน  2499  ณ บ้าน
หัวคลอง  หมู่ที่ 
6  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  โดยนายหะยีนอ  สะอิ เป็นผู้ก่อตั้งและ
ทำหน้าที่เป็นครูสอน 

       ในปี   พ.. 2526  โรงเรียนนูรุดดินย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่บ้านตาบา หมู่ที่  1  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอ
ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน และได้เปิดการเรียนการสอนวิชาสามัญหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชาศาสนาอิสลาม    

        ในปี  พ.. 2538  โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาสามัญ  โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และต่อมาในปี  พ
..  2542  ได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

         การดำเนินกิจการ ของโรงเรียนที่ผ่านมานั้น  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้า  ประชาชนในพื้นที่ 
จนสามารถสร้างอาคารเรียน 
2  ชั้นได้  1  หลัง  และอาคารเรียน  3  ชั้นได้อีก  1  หลัง

         ในปี พ..  2545คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการก่อตั้งมูลนิธินูรุดดิน  และได้รับการอนุมัติ
ในปี พ
..  2547
Laughing

http://school.obec.go.th/nuruddin/index1_files/1144%20copy.jpg
http://school.obec.go.th/nuruddin/index1_files/1144%20copy.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์