มารู้จักโรงเรียนอิสลามวิทยาทานกัน

ข้อมูลพื้นฐาน 1.ข้อมูลทั่วไป                1.1 โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน  ตั้งอยู่เลขที่  131  หมู่ที่  6  บ้านกูบู  ถนน -  ตำบลไพรวัน   อำเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96110     หมายเลขโทรศัพท์  073- 641051 โทรสาร         -e-mail : islahuddini.kb@hotmail.com  website http:// islahuddini.site90.com         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2  1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

1.3 เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ อ.ตากใบ  อ.เมือง  อ.สุไหงโก-ลก  และ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส 

 2.ข้อมูลด้านบริหาร 2.1 ทำเนียบผู้บริหาร           

พ.ศ.2512 - 2535    นายสะมะแอ    บือราเฮม ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2535 - 2550 นางซีตีไซนับ บินลิงหับ ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน นายมูฮำหมัดมันซูร สะมแอ ผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2512 - ปัจจุบัน นายสตอปา บินอูเซ็ง ผู้จัดการ
พ.ศ.2512 - 2550 นายมัสลัญ เจ๊ะโซ๊ะ ครูใหญ่
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน นายมูฮำหมัดมันซูร สะมะแอ ครูใหญ่

 2.2  ประวัติย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน  อัลอิสลาฮูดดีน  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน             โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  ..  2512  ตั้งอยู่เลขที่  171/1  หมู่ที่  6  ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบประมาณ  12  กิโลเมตรเศษ     โดยใช้เส้นทางเพชรเกษมกิโลเมตรที่นราธิวาส    สุไหงโก-ลก และห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ  27 กิโลเมตร พร้อมกับแยกเข้าหมู่บ้านกูบูประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  2  ไร่เศษ            เดิมโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน  มีสภาพเป็นปอเนาะเรียนกีตาบ  ซึ่งเปิดสอนภาคศาสนาอิสลามอย่างเดียว  โดยมีโต๊ะครูที่ชื่อ นายหัญญีสะมะแอ  บือราเฮ็ม ได้ร่วมมือกับชาวบ้านกูบู ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโดยสอนเป็นภาษายาวี   และภาษาอาหรับพร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้น 1 ชุด  จำนวน  15 คน โดยมีนายนิแล๊ะ  โว๊ะนิเน็ง  ผู้ใหญ่บ้านกับนายสะมะแอ บือราเฮ็ม เป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แต่งตั้งนายเจ๊ะรอฮิง เจ๊ะหลง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ในปี พ.ศ.2536  ท่านโต๊ะครูหัญญีสะมะแอ  บือราเฮ็ม ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคชรา  ทางคณะกรรมการโรงเรียนและชาวบ้านกูบูมีความต้องการอยากให้โรงเรียนนี้เป็นที่พึ่งทางการศึกษาสำหรับตนเอง และบุตรหลานต่อไป     จึงแต่งตั้ง  นางสีตีไซนับ  บินลิงหับ เป็นผู้รับใบอนุญาตแทน  และแต่งตั้ง  นายสตอปา  บินอูเซ็ง เป็นผู้จัดการ  และมีนายมัสลัญ  เจ๊ะโซ๊ะ เป็นครูใหญ่   ปัจจุบันโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน ตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ    จังหวัดนราธิวาส  96110    มีนายมูฮำหมัดมันซูร  สะมะแอ     เป็นผู้รับใบอนุญาตและรักษาการแทนผู้อำนวยการ  ซึ่งมีนายสตอปา  บินอูเซ็ง  เป็นผู้จัดการเช่นเดิม  มีนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปี 2512 เป็นต้นมาโดยเปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเปิดในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อิบตีดาอีย์ตอนกลางมูตาวัซซิตและตอนปลาย ซานาวีย์ มีบุคลากรทั้งหมด 30 คน มีคณะกรรมการ 8 คน

คำขวัญของโรงเรียน  คือ   วิชาการดี   รู้หน้าที่   มีคุณธรรม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เครื่องหมายของโรงเรียนคือมีหนังสือในรูปวงกลม  2  เล่ม  คือหนังสือศาสนาและสามัญ  หมายถึง ต้องศึกษาหาความรู้ทั้งในโลกนี้( ทางโลก )   และโลกหน้า ( ทางธรรม )อักษรย่อของโรงเรียน  อ.ว.    หมายถึง  อักษรย่อของโรงเรียน  ที่มาจาก   อิสลามวิทยาทาน

รูปภาพของ nina

เรียน อ.นิฮัฎรีย์

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของ ท่านผอ.มูฮัมหมัดมันซูร  อ.ซูไบณี  อ.สุรียันนา  และ  อ.สีตีฮาลีเมาะ

ขึ้น  Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข - แก้ว  แก้วแดง

แหล่มเลย...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์