พลังงานก๊าซชีวภาพ'มูลสัตว์' สร้างสุขภาวะ ลดภาระค่าใช้จ่าย [24 ก.พ. 53]

รูปภาพของ sss27177

การนำมูลสัตว์ มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นการ ลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งนำนักวิชาการ รูปแบบเทคนิคการสร้างบ่อฯที่ได้มาตรฐาน ใช้ทุนไม่สูงมาส่งเสริมให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ...

จาก การที่ราคา "ปิโตรเลียม" ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนการซื้อขาย และมีแนวโน้มว่าจะขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งมาจากพลังงานแหล่งเดิมเริ่มมีจำนวนลดน้อยถอยลง

หลายๆ ประเทศเริ่มมองหาทางออกด้วยการสำรวจหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อมาทดแทน ทั้งจากแหล่งใต้ดิน บนดินที่คาบเวลานี้ ต่างมุ่งไปที่พืชพลังงานและมูลสัตว์ เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนเป็น "พลังงานทางเลือกใหม่" ให้กับชุมชน ส่งผลให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และ โครงการพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นหนึ่งในจำนวนนี้

นายจีระศักดิ์ ตรีเดช หัวหน้านักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่นในเขตเทือก เขาเพชรบูรณ์ บอกว่า เนื่องจากตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ตั้งอยู่บนเขาที่ห่างไกลตัวเมือง ทำให้การขนส่งก๊าซหุงต้ม น้ำมัน มีราคาแพงกว่าพื้นที่ราบ ประกอบกับชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงหมู ซึ่งทุกวันแต่ละฟาร์มทั้งที่เป็นผู้เลี้ยงรายใหญ่ รายย่อยต้องทำความสะอาด ล้างคอก จึงมัก มีปัญหาในเรื่องมลภาวะทางกลิ่น และแมลงรบกวน ผู้คนในชุมชน

ดัง นั้น....เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งให้ ชุมชนพึ่งพาตนเอง จึงชักชวนพร้อมทั้งนำชาวบ้านที่สนใจ ศึกษาดูงานเรื่องของการนำมูลสัตว์ มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นการ ลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งนำนักวิชาการ รูปแบบเทคนิคการสร้างบ่อฯที่ได้มาตรฐาน ใช้ทุนไม่สูงมาส่งเสริมให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

...นาย สมยศ พรหมพล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยลาดและเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บอกว่า การเลี้ยงหมูต้องล้างโรงเรือนทุกวัน น้ำที่ไหลทิ้งออกมามักก่อปัญหาเรื่องของกลิ่น แมลงวันรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ หลังจากไปศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆกับทาง สสส. เห็นว่าน่าสนใจจึงรวมกลุ่มกับชาวบ้านสร้างบ่อหมักก๊าซ ตามรูปแบบที่ทางโครงการฯนำมาให้

ในช่วงแรกพลังงานที่ได้จากบ่อหมักจะมีไม่มาก แต่ประมาณ 25-30 วัน หลังขบวนการหมักได้ที่ นอกจากจะได้ก๊าซชีวภาพไว้หุงต้มทำอาหารขายอย่างเพียงพอ จากเดิมที่ต้องซื้อก๊าซเดือนละ 3-4 ถัง แต่พอปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากบ่อหมัก นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 บาท/เดือน ส่วน มูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักยังนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในสวนไม้ผล น้ำที่ล้นออกมาจากบ่อก็เอามารดต้นไม้กลายเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพอย่างดี

ผอ.โรงเรียน บ้านห้วยลาด ยังบอกอีกว่า พลังงานทดแทนหลายคนอาจมองว่าเวลานี้ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกล ซึ่งความจริงทุกคนต้องช่วยกันเพราะนอกจากเป็นการลดภาวะโลกร้อน ยังลดรายจ่าย ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เหมือนอย่างบ้านหลักด่าน

...ที่ ทุกวันนี้หลายบ้านสามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพโดยใช้พื้นฐานของเศรษฐกิจครัวเรือนแบบพอเพียง ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ไม่ยาก!!

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/66761

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์