มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ รับภาคปกติ เรียนนอกเวลา 640 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคภาคปกติ (เรียนนอกเวลา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกำหนด รวม 640 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

          สถานที่รับสมัคร/เวลารับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงาน ศูนย์ดุสิตพณิชยการ

วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 9.00 – 19.30 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน

          1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

          4.ค่าสมัคร 300 บาท

          ระบบการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนปกติ และภาคเรียนฤดูร้อน

          -ภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 16 ต.ค.

          -ภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 11 มี.ค.

          -ภาคเรียนฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 27 พ.ค.

(กำหนดการเปิด ปิด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม)

          วัน / เวลาการจัดการเรียน - การสอน

          กลุ่มเรียน(จันทร์ -ศุกร์) เวลา 18.00 – 20.35 น.

          กลุ่มเรียน(เสาร์ - อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.30 น.

          ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียวเฉพาะภาคเรียนแรกเข้าเท่านั้น)

          -ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือเรียนแล้ว) ภาคเรียนละประมาณ 13,300 บาทและภาคเรียนฤดูร้อนประมาณ 8,300 บาท (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจประมาณ 15,000 บาท และ 8,500 บาท)

          สนใจติดต่อสอบถาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ 438/17 ซ.ราชวิถี 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2644-8860, 0-2644-8967 ต่อ 6244 – 6246 http://www.dusitcenter.dusit.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104150  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 123 คน กำลังออนไลน์