วิศวะ เกษตรศาสตร์รับเรียนล่วงหน้า

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม 7 คณะ ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษหลายโครงการ ซึ่งมีความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสูงกว่าเยาวชนปรกติในระดับเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาวิชาที่มีศักยภาพทางวิชาการไปได้เร็วกว่าเยาวชนปรกติในระดับเดียวกัน และแก้ปัญหาการเบื่อหน่ายในห้องเรียนของเยาวชนเก่ง
           ดังนั้น "โครงการเรียนล่วงหน้า" เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ
          โครงการเรียนล่วงหน้าเป็นโครงการที่คล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
          2.เข้าเรียนล่วงหน้าโดยนักเรียนจะต้องมีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่ 30 มิถุนายน-10 สิงหาคม 2551 จำนวน 100 คน
          โครงการเรียนล่วงหน้าศึกษาที่
          1.คณะเกษตร
          2.คณะประมง
          3.คณะวนศาสตร์
          4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
          5.คณะวิทยาศาสตร์
          6.คณะสัตวแพทยศาสตร์
          7.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          รายละเอียดสอบถามโทร. 0-3435-5060 หรือ
http://eng.kps.ku.ac.th
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104628 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)          

           ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 391 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์