มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ รับต่อป.ตรีโครงการสมทบพิเศษ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ โครงการสมทบพิเศษ มจพ.ระดับปริญญาตรี 4 ปีเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลคะแนน O-NET, A-NET ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

          - จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          - คณิตศาสตร์ประยุกต์

          - ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

          - เคมีอุตสาหกรรม

          - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

          - เทคโนโลยีชีวภาพ

          - สถิติประยุกต์

          - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

          - สถิติธุรกิจและการประกันภัย

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

          - วิศวกรรมเคมี

          - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          - วิศวกรรมโยธา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

          - วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

          -จัดการศึกษาที่ สจพ. ปราจีนบุรี

          คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

          - การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

          - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

          ระดับปริญญาตรี 2 - 3 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          -วิศวกรรมโยธา

          - การบริหารงานวิศวกรรมโยธา

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ (มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.) ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

          จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

          ที่ สจพ. กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 – 16.00 น. รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2551

          หมายเหตุ สาขาวิชาที่เปิดรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ดูรายละเอียดการรับสมัครจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ (เดือน พฤษภาคม)

          สนใจติดต่อ ที่งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา  ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627 โทรสาร 0-2913-5814

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104221  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์