แนวทางการพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

              จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา  2553  ด้านผู้บริหารและบุคลากรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการทำงานเป็นทีม เน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรมและจะพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  ฝึกฝนการอ่าน  การเขียน ให้นักเรียนรู้อย่างเป็นสุข

            จัดหางบประมาณมาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ ให้พอเพียงต่อการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม  หาความรู้เพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระวิชา  ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์