– ฟิสิกส์ ใน ชีวิตประจำวัน –

รูปภาพของ pnp31530

แรงเสียดทาน

ทำไมเวลาสร้างกำแพงจึงต้องวางอิฐสลับกัน

ในการสร้างกำแพงจะวางอิฐซ้อนสลับกันตามแบบ  (2)  แต่ไม่วางซ้อนทับกันตามแบบ  (1)  เนื่องจากอิฐมีความแข็งแรงกว่าวัสดุที่ใช้เชื่อมอิฐมาก  เมื่อเปรียบเทียบกำแพงแบบ  (2)  กับแบบ (1) จะเห็นว่าแบบ  (2) จะมีพื้นผิวของวัสดุเชื่อมมากกว่า  ในขณะเดียวกันอิฐในแต่ละชั้นจะเกิดแรงเสียดทานที่ต้านการแยกออก  เป็นข้อดีที่ไม่มีอยู่ในแบบ  (1)

 

ลิ้งค์รูปภาพ http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/physcis-for-everyday/physics-for-everydayusepic/24.jpg