ของเล่นพื้นบ้าน

รูปภาพของ pcc002834

อีโบ๊ะ

อีโบ๊ะ เป็นของเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่ง
เด็กๆใช้ยิงเล่น ทำให้เกิดเสียงดัง บางท้องถิ่นเรียกว่า อีทบ บักทบ
ยัดโบ๊ะ บ้องโผละ บอกโผง บั๊งโผล๊ะ ปืนยัดโบะ หรือปืนไม้ไผ่ หรือปักโป้ง

 วิธีทำ
อีโบ๊ะ จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนลำกล้องและส่วนด้าม
ซึ่งจะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร
ไม่นิยมลำไม้ไผ่ใหญ่กว่านี้
เพราะจะทำให้เสียงของอีโบ๊ะไม่ดังเท่าที่ควรไม้ไผ่ที่ชาวบ้านใช้ทำอีโบ๊ะมัก
จะเป็นไม่ไผ่คายลำเล็กๆ ที่ขึ้นอยู่ตามภูเขา ไม้ไผ่รวก
หรือไม้ไผ่เลี้ยงผู้ทำจะตัดไม้ไผ่ยาว 1 ปล้อง ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร
ตัดข้อปล้องส่วนหนึ่งออกไป ส่วนข้อปล้องอีกด้านหนึ่งจะเหลือไว้ไม่ตัดออก
จากนั้นแบ่งไม้ไผ่เป็น 2 ส่วน
1.
ส่วนลำกล้อง ใช้ลำไม้ไผ่ส่วนที่ตัดข้อปล้องออก
แล้ววัดระยะจากส่วนปลายที่ตัดข้อปล้องนั้นไปให้เกือบถึงข้อปล้องอีกด้าน
หนึ่ง ใช้มีดตัดลำไม้ไผ่ออกจากกัน เหลาหรือสิน ซึ่ง
ชาวบ้านจะใช้มีดคมลบรอยขรุขระปลายลำกล้องทั้งสองข้างให้ราบเรียบเสมอกัน
2.
ส่วนด้าม ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นปล้องที่เหลือ จะมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ส่วนจะทำเป็นด้ามเหลาหรือสินไม้ไผ่ให้เรียบร้อย
นำไม้ไผ่ปล้องอื่นๆมีความสั้นกว่าลำกล้องเล็กน้อย
ใช้มีดผ่าและเหลาให้กลมๆเหมือนไม้เรียวมีขนาดใหญ่กว่ารูไม้ไผ่เพียงเล็กน้อย
นำแกนไม้ไผ่ที่เหลาดังกล่าวนี้ใส่รูส่วนที่เป็นด้าม
หากแกนและรูยังหลวมไม่แน่น จะใช้ไม้ไผ่แซมเสียบให้แน่น

วิธีเล่น
การเล่นจะใช้ลูกกระสุน โดยสมัยก่อนจะใช้ลูกกระเจา ลูกคัดค้าว ลูกขี้เถ้า
ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูไม้ไผ่ อัดใส่รูกระบอกไม้ไผ่นั้น
บางทีผู้เล่นจะใช้ส่วนด้ามอีโบ๊ะตีลูกกระสุนยัดใส่รูแล้วใช้แกนดันไปให้สุด
ปลาย ส่วนนี้ชาวบ้าน เรียกว่า ดาก
เพื่อกันลมไม่ให้ออกไปเมื่อเวลาจะใช้อีโบ๊ะยิงทำให้เกิดเสียงดังนั้น
จะใช้ลูกกระสุนอีกลูกหนึ่งยัดไปที่รูปากกระบอก
ลูกกระสุนยังจะต้องใหญ่กว่ารู
ใช้แกนไม้ส่วนด้ามดันหรือกระแทกลูกกระสุนไปที่ปลายกระบอกอีโบ๊ะอย่างแรงและ
รวดเร็วแรงอัดของอากาศจะระเบิดทำให้เกิดเสียงดัง ลูกปืนส่วนที่เรียกว่า
ดาก จะพุ่งออกไปทางลำกล้อง
เพราะแรงอัดของอากาศหากลูกกระสุนถูกตัวคนจะเกิดอาการเจ็บปวดได้
ระยะต่อมากระสุนอีโบ๊ะจะใช้กระดาษแช่น้ำ
ปั้นเป็นลูกกลมๆอัดใส่รูให้แน่นยิงเสียงดังได้เหมือนกันเวลาถูกตัวในระยะที่
ยิงใส่กัน จะไม่ค่อยเจ็บเหมือถูกลูกกระสุนอื่น
การเล่นอีโบ๊ะ เด็กๆ มักจะเล่นเพื่อความสนุกสนานแบ่งข้างยิงกัน
แสดงเป็นฝ่ายพระเอกฝ่ายผู้ร้ายและฝ่ายตำรวจจะเล่นกันตามใต้ถุนบ้านกลางสนาม
หรือกองฟาง เป็นต้นนอกจากนี้ยังใช้ อีโบ๊ะยิงพวกจิ้งจกหรือแมลงต่างๆ
เพื่อแข่งขันความแม่นยำอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้นำเอาวิธีการทำ
อีโบ๊ะไปประยุกต์ทำเป็นปืนอัดลม
โดยทำรูปร่างเหมือนปืนใช้แรงอัดลมให้ระเบิด
ส่วนลูกปืนจะใช้ไม้โสนหรือจุกขวดต่างๆที่ทำด้วยไม้

อีโบ๊ะ

ชื่อเว็บไซต์  www.ipst.ac.th

ชื่อ/หัวชื่อเรื่อง อากาศครองพื้นที่ได้จิงหรือ

ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์  http://kmekrupoy.board.ob.tc/-View.php?N=4

วัน/เดือน/ปี ที่สืบค้น 26/11/2552

1.ใครเป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

ครูป้อย 

2.เจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานหรือองค์กรใดเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

มีความน่าเชื่อถือสูง เพราะเป็นครู

3.เว็บไซต์นี้เรียกข้อมูลได้เร็ว ง่ายและสะดวก หรือไม่เพียงใด

เรียกข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สะดวกมาก 

4.เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใด มีความเป็นกลางหรือไม่และกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

ต้องการนำเสนอเรื่อง ของเล่นพื้นบ้าน เป้าหมายคือผู้เข้าใช้ 

5.เนื้อหาสาระที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อน ผิดพลาดบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ก็สามารถทำจะนำไปใช้ได้ 

6.เนื้อหาสาระที่นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีความยากง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนระดับใด

เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านไทยๆ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

7.เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ ต้องค้นหาเพิ่มเติมเว็บไซต์ใดอีกหรือไม่

ข้อมูลพอเพียงแล้วและไม่ต้องหาเพิ่มเติม 

8.ข้อมูลความรู้ในเว็บไซต์เป็นปัจจุบัน ทันสมัยหรือไม่ และเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ข้อมูลนี้มีความทันสมัย  เข้าใจง่าย

9.จุดเด่นของเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง

มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ ของเล่นพื้นบ้าน

10.การนำเสนอข้อความ สีตัวอักษร สีพื้น เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ถึงไม่ค่อยสีสันแต่เนื้อหาก็เข้าใจง่าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์