มรภ.สวนสุนันทา ต่อป.บัณฑิต-เอก 14 หลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มรภ.สวนสุนันทา) เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับมหาบัณฑิต

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยี  สาขาคณิตศาสตรศึกษาสารสนเทศ  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  สาขาการจัดการและควบคุมมลพิษ

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการคุณภาพ สาขาการจัดการบริหารการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอน

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการแสดง  สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สาขาภาษาศาสตร์ภาษาไทย  สาขาทฤษฏีภาษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา

รับสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา โทร.0-2243-2240 ต่อ 156, 350, 0-2241-5934 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ssru.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104201 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์