ประวัติศาสตรไทย

รูปภาพของ uns31555

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 1. สมเด็จพระนครอินทราธิราช (พระอินทราชา) พ.ศ. 1952 –1967 (15ปี) 2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) พ.ศ. 1967 –19991 (24ปี) 3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 –2031 (40ปี) 4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (โอรสพระบรมไตรโลกนาถ) พ.ศ. 2031 –2034 (3ปี) 5. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2034 –2072 (38ปี) 6. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธธางกูร) พ.ศ. 2072 –2076 (4ปี) 7. สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร พ.ศ. 2076 (ครองราชย์ 5 เดือน ก็ถูกปลงพระชนม์) 8. สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2077 –2089 (12ปี) 9. สมเด็จพระยอดฟ้า (โอรสพระไชยราชาธิราช) พ.ศ. 2089 –2091 (2ปี – ถูกปลงพระชนม์) 10. ขุนวรวงษาธิราช พ.ศ. 2091 (ครองราชย์ 42 วัน – ถูกปลงพระชนม์) 11. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) พ.ศ. 2091 –2111 (20 ปี) 12. สมเด็จพระมหินทราธิราช (โอรสพระมหาจักรพรรดิ) พ.ศ. 2111 – 2112 (1ปี) ราชวงศ์สุโขทัย 1. สมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2112-2133 (21 ปี) 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (โอรสพระมหาธรรมราชา) พ.ศ. 2133-2148 (15 ปี) 3. สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระอนุชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) พ.ศ. 2148-2153 ( 15 ปี) 4. พระศรีเสาวมาตย์ (โอรสพระเอกาทศรถ) พ.ศ. 2153 (ครองราชย์ไม่ถึงปี – ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์) 5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (โอรสพระเอกาทศรถต่างพระมารดาพระศรีเสาวภาคย์) พ.ศ. 2153-2171 (18 ปี) 6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช (โอรสพระเจ้าทรงธรรม) พ.ศ. 2171-2172 (ครองราชย์ 1 ปี - ถูกปลงพระชนม์) 7. สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ พ.ศ. 2172 (ครองราชย์ 28 วัน – ถูกถอดจากราชสมบัติ, ปลงพระชนม์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์